Prezentacija solarnih sistema za toplu vodu

Centar za ekologiju i energiju iz Tuzle, u kooperaciji sa Fondacijom Heinrich Böll i u saradnji sa Udruženjem „Eko Forum“ iz Zenice je organizirao Okrugli sto pod nazivom: „Korištenjem energije sunca do pozitivnih klimatskih promjena“ i javnu promociju dva solarna modela. Na Okruglom stolu je prezentiran dokument „Solarni sistemi za Read more…

Poziv na okrugli sto o energiji sunca

Centar za ekologiju i energiju u kooperaciji sa Fondacijom Heinrich Böll i u saradnji sa Udruženjem „EKO FORUM“ iz Zenice poziva Vas na Okrugli sto pod nazivom: Korištenjem energije Suncado pozitivnih klimatskih promjena srijeda, 20.04.2016. od 12:00 do 14:00 sati, Hotel Dubrovnik, Školska 10, Zenica Sve izraženija zagađenja okoliša, intenzivne promjene klime, rast Read more…

EU

Poziv na radionicu “Evidentiranje okolišnih problema i uspostavljanje sistema monitoringa kvaliteta zraka”

U sklopu projekta koji finansira Evropska unija “Partnerstvo za više okolišne standarde u BiH” Fondacija Heinrich Böll  u saradnji sa Centrom za ekologiju i energiju iz Tuzle i Helsinškim komitetom za ljudska prava u BiH Vas poziva naRADIONICU“Evidentiranje okolišnih problema i uspostavljanje sistema monitoringa kvaliteta zraka”Radionica će se održati u Hotelu “Zenica” u Read more…

Teslić

Učešće na okruglim stolovima

Predstavnici Eko foruma su prethodnih dana učestvovali na nekoliko okruglih stolova koji su organizovani od strane drugih organizacija. U hotelu “Grand” Sarajevu su 9. decembra Helsinški komitet za ljudska prava u BiH, Fondacija Heinrich Böll i Centar za ekologiju i energiju iz Tuzle organizovali okrugli sto “Direktive Evropskog parlamenta i Read more…