Učešće na okruglim stolovima

Published by Eko Forum on

Predstavnici Eko foruma su prethodnih dana učestvovali na nekoliko okruglih stolova koji su organizovani od strane drugih organizacija.

U hotelu “Grand” Sarajevu su 9. decembra Helsinški komitet za ljudska prava u BiH, Fondacija Heinrich Böll i Centar za ekologiju i energiju iz Tuzle organizovali okrugli sto “Direktive Evropskog parlamenta i Vijeća o odgovornosti za okoliš u vezi sa sprečavanjem i otklanjanjem štete u okolišu – Intersektoralna saradnja u BiH” u okviru projekta „Partnerstvo za više okolišne standarde u BiH“ finansiranog od Evropske Unije. Na okruglom stolu su predstavljene Direktive Evropskog parlamenta i Vijeća o odgovornosti za okoliš u vezi sa sprečavanjem i otklanjanjem štete u okolišu (Vildana Alibabić, EKUS Bihać), Utjecaj međunarodnih standarda na zakonodavstvo BiH (Mladen Rudež, predsjednik Savjeta Vijeća za okoliš FBiH) i Strategije za implementaciju Evropskog zakonodavstva iz oblasti okoliša u BiH (Svjetlana Radusin, član Međuentitetskog tijela za okoliš).

U diskusiji koja je uslijedila nakon prezentacija dominirale su teme vezane za Zenicu, obzirom na katastrofalno stanje okoliša u Zenici.

Sarajevo
Zenica


Povodom međunarodnog dana ljudskih prava, u Hotelu „Internacional“ Zenica 13. decembra je održan Okrugli sto na temu “Ekološka prava građana u lokalnoj zajednici – Zeleni vijećnik“, u organizaciji Helsinškog komiteta za ljudska prava u BiH i Fondacijom Heinrich Böll. Namjera organizatora je bila da se otvori dijalog unutar nevladinih organizacija, stručne javnosti, predstavnika vlasti i medija sa ciljem analize i definisanja ljudskih prava takozvane treće generacije, koja se dotiču okoliša i održivog razvoja u Bosni i Hercegovini. Osnovni cilj ovog projekta je poboljšanje stanja životne sredine i sinhronizacija djelovanja svih subjekata nadležnih za okolišna prava u jednoj lokalnoj zajednici. Putem ovog projekta se istovremeno želi stvoriti ambijent među lokalnim nevladinim organizacijama, građanima, klubovima političkih partija i privrednih subjekata za formiranje tzv. Kluba „Zelenih vijećnika“. Zajednički cilj ove grupe bi trebao da bude afirmacija i provođenje politike zdrave životne sredine, implementacije LEAP planova, te praćenje smanjivanja tzv. crnih tačaka u svojim sredinama, posebno tzv. rano upozoravanje na incindentne situacije koje se odnose na zdrav okoliš i zaštitu životne sredine.

U organizaciji nevladine organizacije MDPi iz Doboja, u hotelu “Kardial” u Tesliću je 14. decembra organizovan seminar “Osnaživanje učešća javnosti u procesima donošenja odluka o ekološkim pitanjima u skladu sa Arhuskom konvencijom“, a u okviru projekta “Podrška implementaciji Arhuske konvencije u regiji Jugoistočne Evrope”. Na seminaru su predstavljene teme “Učešće građana u proceduri izdavanja ekoloških dozvola iz perspektive Ministarstva prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije Republike Srpske” (Ljiljana Stanišljević), “Predstavljanje watchdog inicijative u oblasti ekologije” (Samir Lemeš, EKO Forum Zenica), “Uspostavljanje i rad Aarhus centra – Iskustva iz R. Srbije” (Srđan Matović, Kragujevac – Skupština grada) i “Učešće javnosti u procesima donošenja odluka o ekološkim pitanjima – Iskustva iz R. Hrvatske” (Dušica Radojčić, Zelena Istra – Pula).

Prezentacija dosadašnjih aktivnosti Eko foruma je pobudila izuzetnu pažnju, jer je pokazala kako odgovorno i ozbiljno djelovanje nevladine organizacije može promijeniti svijest građana i stavove po pitanju zaštite okoliša. U okviru prezetnacije predstavljeni su i rezultati ankete koju je organizovao OSCE, a u kojoj su aktivno učestvovali i predstavnici Eko foruma.

Prezentacija u PDF formatu je dostupna na ovom linku za download.

Teslić

0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *