Arhus centri u BiH s predstavnicima zemalja osnivača OSCE

U Sarajevu je 26.3.2024. u organizaciji OSCE misije u Bosni i Hercegovini održan sastanak Arhus centara u BiH sa predstavnicima ambasada zemalja osnivača OSCE (Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju). Sastanku su prisustvovali Arhus centri iz Banja Luke, Sarajeva i Zenice, a pored šefa Misije i službenika OSCE misije u Bosni i Hercegovini, sastanku su prisustvovali predstavnici Svjetske banke, Ujedinjenih Nacija, UNDP, Vijeća Evrope, ambasada Španije, Francuske, Hrvatske, Austrije, Turske, Slovenije i Bugarske.

Godišnji sastanak Arhus centara u Beču

U organizaciji OSCE u Beču održan je godišnji sastanak Arhus centara od 19. do 20. oktobra. Na sastanku je Arhus centar Zenica imao prezentaciju pod naslovom “Uloga Arhus centara u jačanju mira i sigurnosti”, na kojoj su predstavljene naše aktivnosti u primjeni Arhuške konvencije: građanska parnica protiv zagađivača, kampanja za zaštitu Janjićkih slapova i učešće u izradi Akcionog plana za zeleni grad.

Konferencija “Okolišna demokratija u BiH”

Češka organizacija Arnika Association i Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Koalicijom za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine i Centrom za životnu sredinu Banja Luka, organizovali su u Sarajevu konferenciju pod nazivom “Okolišna demokratija u Bosni i Hercegovini: Provedba Arhuske konvencije u zakonodavstvu i praksi”.

Godišnji sastanak Arhus centara BiH

U Zenici je 29.3.2022 održan sastanak mreže Arhus centara Bosne i Hercegovine u organizaciji OSCE misije u BiH. Na sastanku, nakon prezentacije dosadašnjih aktivnosti četiri centra (Banja Luka, Sarajevo, Tuzla i Zenica) prezentiran je strateški okvir za rad Arhus centara za period 2022-2027, priručnik za rodno usmjerenje aktivnosti Arhus centara, te analiza potreba i trenutni status uspostavljanja petog Arhus centra, koji bi pokrivao područje Hercegovine.

Najava okruglog stola o kvalitetu zraka u učionicama

Visok nivo zagađenosti zraka višestruko ugrožava zdravstveno stanje čovjeka, a posebnu opasnost predstavlja kontaminiranost zraka u zatvorenim prostorima. Ona ostavlja ne samo zdravstvene nego i značajne ekonomske posljedice. Na te negativne utjecaje posebno su ranjiva djeca. U Bosni i Hercegovini provedeno je istraživanje koje je pokazalo da zagađenost unutrašnjeg zraka ima zabrinjavajuće posljedice na zdravlje ali i na akademski uspjeh učenika.

Godišnji sastanak Arhus centara

Godišnji sastanak Arhus centara održan je ove godine online, 23. i 24. septembra. Arhus centar Zenica učestvovao je u radu sastanka s prezentacijom rezultata projekta “Inkluzivni dijalog s biznisom”, koji je realizovan tokom prethodne dvije godine.

Radionica za mlade u okviru projekta “Građani revizori” udruženja KAM

U prostorijama udruženja “Naša djeca” održana je završna radionica u okviru projekta “Građani revizori” udruženja KAM. Radionici su prisustvovali mladi iz Saveza izviđača grada Zenice i udruženja “Naša djeca”. U vrlo živoj i kreativnoj diskusiji, mladi su razgovarali o aktuelnim problemima i rješenjima za zaštitu okoliša u Zenici. Ovaj projekat su podržali OSCE misija u BiH i grad Zenica.

Babino

Projekat udruženja KAM: Građani revizori – Eko ljetna škola

Od 3. do 5. augusta 2021 održani su konsultativni sastanci u okviru projekta “Građani revizori” koje uz podršku Misije OSCE u BiH i Arhus centra Zenica relizuje udruženje KAM iz Zenice. Sastanci su održani u Centru za mlade Zenica, te mjesnim zajednicama područja Babino i Nemila. Na sastancima su građani identifikovali ekološke probleme s kojima su suočeni u lokalnim zajednicama, što će biti polazni materijal za održavanje radionica koje su planirane u periodu od 23. do 24. augusta.

KAM

Radionice u sklopu projekta “Građani revizori”

Udruženje KAM, u saradnji sa Eko Forumom Zenica i uz podršku Misije OSCE u BiH, idejni je tvorac projekta “Građani revizori”. Cilj projekta je informirati i povezati mlade aktiviste sa područja grada Zenica da djeluju proaktivno i zagovaraju za rješavanje okolišnih problema. U okviru projekta planirano je da se održi šest radionica, po dvije radionice na tri lokacije – Centar za mlade Zenica, te mjesne zajednice Babino i Nemila. Putem radionica učesnici će imati priliku da se upoznaju sa misijom i aktivnostima koje provodi Arhus Centar Zenica, nadležnostima lokalnih i kantonalnih vlasti u vezi zaštite okoliša, te porazgovaraju o okolišnim problemima iz perspektive mladih.