Predstavljeni rezultati Projekta Zaštita prirode na teritoriji grada Zenice: poruka vlastima

Published by Eko Forum on

Eko forum Zenica danas je predstavio rezultate Projekta „Zaštita prirode na teritoriji grada Zenice“, koji je realizovan uz podršku CPCD-a i Švedske i u saradnji sa Udruženjem Eko Tvrtkovac i Savezom izviđača grada Zenice, tokom 2021. i 2022. godine. Ovaj projekat koji je rezultirao nizom uspješnih akcija na zagovaranju zaštite bogatog biodiverziteta i kulturnog naslijeđa na prostoru Zenice, otvorio je perspektivu formalnom proglašenju prvog zaštićenog područja na teritoriji ovog grada i promociju turističkih potencijala prirodnih i kulturnih vrijednosti ovih prostora.

Sa današnje press konferencije upućena je poruka nadležnima u Gradskoj upravi Zenice i Vladi Zeničko-dobojskog kantona da nije urađeno ništa iz njihove nadležnosti kako bi se pokrenula procedura zakonske zaštite prirodnih vrijednosti prostora čija je zaštita predviđena prostorno-planskim dokumentima. Više puta je Eko forum uputio Gradskoj upravi inicijativu za donošenje saglasnosti kojom bi se pokrenule aktivnosti na proglašenju zaštićenog područja Babina Tvrtkovac, uoči usvajanja novog programa rada Gradskog vijeća. Sredinom 2020. ta inicijativa je bez obraloženja skinuta s dnevnog reda sjednice Vijeća, a nema je ni u nacrtu programa rada vijeća za 2023. godinu.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona nije prihvatila prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, prometa, komunikacija i prostornog uređenja, nakon sastanka s premijerom i resornim ministrom, da se formira radni tim za pripremu plana aktivnosti za uspostavljanje novih zaštićenih područja prirode u Zeničko-dobojskom kantonu.

Eko forum u zagovaranju uspostave zaštićenog područja

U periodu između aprila 2021. i maja 2022. urađen je Elaborat o opravdanosti proglašenja zaštićenog područja Babina‐Tvrtkovac kao rezultat istraživanja prirodnih i kulturno-istorijskih vrijednosti koji je provela grupa od deset stručnjaka za floru, faunu, staništa, prirodno i kulturno naslijeđe i druge faktore koji čine karakteristike prirodnog prostora. Elaborat o opravdanosti proglašenja zaštićenog područja Babina-Tvrtkovac je osnova za proceduru donošenja odgovarajućeg zakona na nivou Zeničko-dobojskog kantona i formiranja javne ustanove koja bi, prema Zakonu o zaštiti prirode FBiH, trebalo da vodi brigu o zaštiti i razvoju prirodnih vrijednosti na ovom području. Dostavljen je Gradskoj upravi Zenice u martu 2022. godine, a za resorno kantonalno ministarstvo izrađen je Nacrt Zakona o proglašenju zaštićenog područja Babina-Tvrtkovac, sa geodetskim podlogama za izradu prostorno-planske dokumentacije.

U dvije ulične akcije koje su realizovane u saradnji sa članovima Saveza izviđača grada Zenice prikupljeno je preko 3000 potpisa na peticiji za proglašenje parka prirode.

Kreiran je vizualni identitet zaštićenog područja i uređen prostor na nekoliko lokacija budućeg parka prirode. Na Smetovima su prvi put postavljeni kontejneri, a kod Gradske uprave isposlovano je proširivanje ugovora sa Albom koja se obavezala na redovan odvoz otpada.

Na Matinskom visu u Žepču uspostavljena je neformalna koalicija za zaštićena područja prirode, koju čine nevladine organizacije iz Žepča, Maglaja, Vareša, Olova i Zenice. Ovaj skup je nekoliko mjeseci kasnije prerastao u Koaliciju za zaštićena područja BiH, kada su joj se pridružile organizacije iz Hercegovine i Republike Srpske, sa istim ciljem – zaštita biodiverzoteta Bosne i Hercegovine kroz zakonsku zaštitu vrijednosti prirode.

Potencijalno zaštićeno područje, čije je proglašenje predviđeno Strategijom razvoja općine Zenica 2012-2022 i Prostornim planom grada Zenice 2016-2036, nalazi se na prostoru od oko 60 kvadratnih kilometara i obuhvata izletište Smetovi, više lokacija sa nekropolama stećaka i spomenika iz antike, lokalitet Lastavice, park Postojan, čudesni izvor Selačke rijeke sa pećinom i veliki broj ugroženih i zaštićenih biljnih vrsta. Prenamjena zemljišta, izgradnja putne i vodovodne infrastrukture i kamenoloma, prekomjerno iskorištavanje riječnog materijala, ogroman broj divljih deponija, krivolov i nekontrolisana sječa šume, doveli su i na ovom području do cijepanja staništa, uništavanja biljnih i životinjskih vrsta i do skoro nepovratnih promjena u biodiverzitetu.

Eko forum sa svojim partnerima zato nastavlja sa zagovaranjem proglašenja zaštićenog područja na teritoriji grada Zenice.


Misli o prirodi!Ova aktivnost realizirana je uz podršku projekta “Misli o prirodi!” koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska.


0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *