Polovično realizovana inicijativa

Published by Eko Forum on

Nakon okruglog stola o kvalitetu zraka u učionicama, koji smo organizovali 11.11.2021. godine uz podršku Misije OSCE u BiH i projekta “Misli o prirodi!”, vlada Zeničko-dobojskog kantona donijela je 4.3.2022. godine odluku kojom je omogućena realizacija pilot-projekta monitoringa kvaliteta zraka u školskim učionicama. U sklopu projekta u tri školska objekta trebali su biti ugrađeni filteri za prečišćavanje zraka. Od Instituta za zdravlje i sigurnost hrane ZDK i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZDK početkom decembra 2022. tražili smo informaciju o realizaciji tog zaključka.


Institut za zdravlje i sigurnost hrane ZDK odgovorio nam je 20.12.2022. da “Institut nije učestvovao u ovom projektu jer nije imao opremu potrebnu za mjerenja zagađenosti zraka u učionicama”.

Iz Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZDK dobili smo odgovor da je sredstvima koja je Vlada odobrila u martu 2022. godine Osnovna škola “Hasan Kikić” Tetovo nabavila dva uređaja za prečišćavanje zraka, a Osnovna škola “Alija Nametak” Pehare jedan uređaj. Prema informaciji iz Ministarstva od 16.1.2023., “termin plan završetka aktivnosti pilotiranja monitoringa kvaliteta zraka u školskim učionicama nije utvrđen i zavisi od međusektorskog pristupa koji zahtijeva dodatna finansijska ulaganja“.

Ideja je bila da se u nekoliko učionica postave uređaji za filtriranje zraka, da se mjere koncentracije zagađujućih materija u zraku i da se prati zdravlje (broj izostanaka) učenika. Cilj je bio da se provjeri da li se ugradnjom takvih uređaja mogu barem malo sanirati posljedice zagađenog zraka, ali zbog nedostatka komunikacije i saradnje ministarstva i instituta, ta ideja nije provedena do kraja.


0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *