Radno vrijeme inspekcije

Published by Eko Forum on

Svrha monitoringa kvaliteta zraka jeste poduzimanje određenih koraka, kako bi se uzroci prekomjernog zagađenja otklonili. Jedina institucija koja ima pravo da nešto učini na disciplinovanju velikih zagađivača je Federalna uprava za inspekcijske poslove. Od Nove godine u Zenici radi Federalni inspektor za okoliš, ali se inspekcijski nadzor vrši samo prema godišnjem planu inspekcijskih nadzora, i to samo u radnom vremenu od 8:00 do 16:30 sati.

Federalna uprava za inspekcijske poslove objavila je na svojoj web stranici dokument pod nazivom “Presjek aktivnosti u inspekcijskom nadzoru privrednog subjekta Arcelor mittal u 2011.godini“, koji je dostupan za download i na našoj web stranici, i iz kojeg se vidi da su dosad izrečene kazne simbolične i da ne daju očekivane rezultate.

Kad se analizira kvalitet zraka u Zenici iz protekle sedmice, i ako se ti podaci predstave grafički, postaje jasno zašto bi inspektor morao vršiti inspekcijski nadzor i izvan radnog vremena, a posebno vikendom.

Ukoliko direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove i nakon ovih argumenata ne uvaži naše zahtjeve, od Vlade Federacije BiH zahtijevaćemo njegovu smjenu, ali i pokretanje disciplinske odgovornosti prema odredbama Zakona o državnoj službi.


Slika 1: Satni prosjeci koncentracija lebdećih čestica PM10 i sumpordioksida u Zenici od 12. do 21. januara.

satni prosjeci


Slika 2: 
Satni prosjeci koncentracija sumpordioksida u Zenici od 0:00 do 24:00 tokom sedmice. U nedjelju, 13.1. ponovo smo imali prekoračen prag uzbune (3 uzastopna sata s koncentracijama SO2 većim od 500 µg/m3)

satni prosjeci


Slika 3: 
Prosjeci koncentracija sumpordioksida u Zenici u različitim dijelovima dana.
Crvenom bojom označene su koncentracije tokom radnog vremena federalne inspekcije.

satni prosjeci


Slika 4: 
Dnevni prosjeci koncentracija sumpordioksida u Zenici upoređeni sa tolerantnom vrijednošću, koja je u 10 dana za koje imamo rezultate mjerenja, prekoračena 8 puta (to se smije desiti samo 24 puta godišnje).


0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *