Posjeta kompaniji Adriatic metals BH d.o.o. Vareš otkazana zbog netransparentnosti

Početkom septembra na e-mail adrese nekoliko organizacija upućen je poziv za posjetu privrednom društvu Adriatic metals BH d.o.o. Vareš. Posjeta se trebala realizovati 14.9.2023. pod nazivom “dan brifinga nevladinih organizacija”. Koordinacioni odbor Eko BiH mreže tražio je da se prije posjete pozvanim organizacijama dostavi “Izvještaj o istraživanju biodiverziteta na lokalitetu rudnika Rupice i otvorenog kopa Veovača, Općina Vareš”. Isti taj dokument tražili smo i prije više od godinu dana, 4.8.2022. godine, nakon javne tribine koju je ta kompanija organizovala u Kaknju.