TransformingTomorrow

Transforming Tomorrow

Ovo je priča naslovljena kao ironični eho poslovnog mota multinacionalne kompanije “Mittal Steel”, koja ima proizvodnju u Bosni i Hercegovini. Ova beskrupulozna kompanija, čiji je jedini cilj profit, u postrojenjima vrši radove kojima ”prikriva” tragove zločina počinjenih u rudniku Omarska, gdje se 1990-ih nalazio jedan od najstravičnijih koncentracionih kampova. Rude Read more…