Visoka peć

Francuska, Italija, Bosna i Hercegovina?

Prema propisima FBiH, dnevne koncentracije sumpor-dioksida smiju preći graničnu vrijednost od 125 µg/m3najviše 3 puta tokom cijele godine. U prvih šest mjeseci 2011. godine, te su granice u naselju Tetovo prekoračene 49 puta. U prvih šest mjeseci 2012. godine bilo je čak 117 prekoračenja!Podatak o prekoračenjima satnih koncentracija nemamo, jer općina Read more…