Posjeta kompaniji Adriatic metals BH d.o.o. Vareš otkazana zbog netransparentnosti

Početkom septembra na e-mail adrese nekoliko organizacija upućen je poziv za posjetu privrednom društvu Adriatic metals BH d.o.o. Vareš. Posjeta se trebala realizovati 14.9.2023. pod nazivom “dan brifinga nevladinih organizacija”. Koordinacioni odbor Eko BiH mreže tražio je da se prije posjete pozvanim organizacijama dostavi “Izvještaj o istraživanju biodiverziteta na lokalitetu rudnika Rupice i otvorenog kopa Veovača, Općina Vareš”. Isti taj dokument tražili smo i prije više od godinu dana, 4.8.2022. godine, nakon javne tribine koju je ta kompanija organizovala u Kaknju.

Skupština ZDK

Otvoreno pismo Skupštini Zeničko-dobojskog kantona

U pozivu za 12. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona najavljeno je da bi Skupština na toj sjednici trebala glasati o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko-dobojskog kantona privrednom društvu „Adriatic Metals BH“ d.o.o. za doprinos u razvoju privrede. Ovim putem javno pozivamo poslanike/zastupnike Skupštine Zeničko-dobojskog kantona da ne verifikuju prijedlog o dodjeli plakete privrednom društvu „Adriatic Metals BH“ d.o.o. dok se ne okončaju istražne radnje o potencijalnoj korupciji i kršenju propisa, ne utvrdi nivo negativnog uticaja djelatnosti te kompanije na životnu sredinu i dok se ne objave rezultati vanrednog inspekcijskog nadzora izvršenog 30.6.2023. godine na lokacijama “Rupice” i “Crvene stijene”, te rezultati monitoringa otpadnih voda i ostalih potencijalnih uticaja prema zahtjevima iz okolinskih dozvola.