Alvarroes

Žalba Evropskoj komisiji zbog “istraživačkog” projekta koji favorizira interes korporacija umjesto javnosti i okoliša

Grupa od 31 organizacije civilnog društva i neformalne grupe iz Bosne i Hercegovina, Finske, Grčke, Irske, Portugala, Slovačke i Španije danas su poslali žalbu Evropskoj komisiji. U svom saopštenju tražimo od EU da preispita istraživački projekat “MIREU” o društvenoj prihvatljivosti rudarstva i metalurgije u evropskim regionima, jer sumnjamo da projekat nije u skladu s postavljenim ciljevima javnog finansiranja. Projekat MIREU je trebao proučavati uska grla u društvu koja nastaju eksploatacijom minerala u EU kroz uključivanje pogođenih zajednica i javnosti. Tvrdimo da taj cilj nije ostvaren na osnovu izvještaja o istraživanju koje su napisali uglavnom profesionalci i subjekti koji su povezani s rudarskom industrijom i koji se zalažu za snažnu reindustrijalizaciju Evrope.

PM2.5 do 2017

Evropski šampioni… po zagađenju

Evropska agencija za okoliš (EEA) objavila je Izvještaj o kvalitetu zraka u Evropi od 2000. do 2017. godine. Izvještaj obuhvata sve zemlje članice EU, Island, Lihtenštajn, Norvešku, Švicarsku, Tursku i 6 zemalja Zapadnog Balkana (Albanija, BiH, Kosovo, Crna Gora, Sjeverna Makedonjia i Srbija). Koncentracije prašine PM10 iznad propisanog dnevnog limita Read more…

EU

Sastanak sa zvaničnicima EU

U srijedu, 23.5.2012. održan je sastanak nevladinih organizacija koje se bave zaštitom okoliša sa predstavnicima Direktorata Evropske unije za okoliš (Directorate E: International affairs, LIFE & Eco-innovation). Sastanak je održan u Sarajevu, u prostorijama EU delegacije u BiH, a prisustvovali su mu predstavnici 11 nevladinih organizacija: Eko forum Zenica, Centri Read more…