Novosti

Eko forum Zenica

Ocjena rezultata mjerenja zagađenosti zraka na mjernom mjestu TETOVO u periodu od 21. oktobra do 21. novembra 2010. godine

Pomoću mobilne stanice UNZE vrše se kontinuirana mjerenja zagađenosti zraka na lokaciji mjernog mjesta TETOVO. Na zvaničnoj web stranici općine Zenica (www.zenica.ba) objavljeni su satni prosjeci koncentracija polutanata. Radi ocjene rezultati mjerenja su obrađeni i prikazani u tabelama (Tabela 1 i Tabela 2). Na osnovu toga daje se slijedeća OCJENA zagađenosti zraka na mjernom mjestu TETOVO u periodu od 21.oktobra do 21.novembra 2010.godine: Ocjena zagađenosti zraka na osnovu dnevnih prosjeka koncentracija polutanata na mjernom mjestu TETOVO (Tabela 1):  Dnevni prosjeci koncentracija lebdećih čestica PM10 (čestice manje od 10 mikrometara) u periodu mjerenja od 21. oktobra do 21. novembra 2010. godine prekoračili su 19 dana vrijednost od 100 mikrograma po Read more…

BOF august 2015

Okolinske dozvole za najkritičnije pogone Arcelormittala

Već skoro godinu dana Federalno Ministarstvo turizma i okoliša uporno i uzaludno nam obećava da će biti izdane Okolinske dozvole za preostale – najkritičnije departmente u kompaniji ArcelorMittal Zenica. Da podsjetimo, odavno su stigle Okolinske dozvole za ostale, mnogo manje bitne departmente, ali ne i najbitnije departmente kada je ekologija u pitanju – za koksaru, aglomeraciju i energetiku (toplanu), a zakonski rok za dobivanje Okolinskih dozvola istekao je još 31.10.2008 godine. Nikada nisu urađene ni Javne rasprave po svakom departmentu što je predvidilo ovo Ministarstvo! Eko Forum se nekoliko puta obraćao ovom Ministarstvu nudeći pismeno primjedbe koje nikada nisu ni Read more…

Eko forum Zenica

Reagovanje EKO – FORUM-a Zenica na preostale “Okolinske dozvole” za pojedine departmente u kompaniji ArcelorMittal Zenica

Od 21.01. ove godine čekamo na “Okolinske dozvole” za preostale departmente u AM  Kompaniji  Zenica. Najviše smo zainteresovani šta će pisati u  “Okolinskim dozvolama” za departmente Koksare i Aglomeracije. Da podsjetimo: Koksara nikada nije dobila ni “Upotrebnu dozvolu” za svoj rad, pa gotovo nevjerovatno zvuči da će sada dobiti “Okolinsku dozvolu” (?). Nadalje, nikada nije urađena “Studija o zagađenosti okoline-nulto stanje”, s aspekta uticaja Koksare na okoliš, niti su  izvršena neophodna mjerenja od strane ovlaštene, akreditovane institucije radi ocjene uticaja Koksare na zagađenost zraka. Nadalje, nije predviđen  kontinuirani monitoring zagađivanja zraka najopasnijim volatilnim organskim materijama u vidu difuzne emisije iz  Read more…

Prašina

Uticaj fine prašine na zdravlje

U Zenici se vrše kontinuirana mjerenja koncentracija UKUPNIH LEBDEĆIH ČESTICA (ULČ) čiji godišnji prosjek po našim Propisima ne smije preći 150 μg/m3 , s tim da dnevni prosjek  od 350 μg/m3  ne smije biti prekoračen više od 7 puta u toku 1 godine. Ali treba znati i to da mi udišemo samo čestice manje od 10 mikrometara. U medicinskoj literaturi već odavno nisu novosti oštećenja zdravlja nastala dejstvom fine prašine PM10, PM2.5 i PM1.0.  Jedno od takvih, novijih istraživanja je ono koje je provedeno u Bolonjskoj glavnoj bolnici na Odjelu kardiologije, gdje je ispitan  5.861 pacijent prosječne dobi oko 73 godine Read more…

Eko forum Zenica

OSVRT na rezultate mjerenja zagađenosti zraka lebdećim česticama (PM10, PM2,5 i PM1) u Zenici pomoću mobilne stanice ZDK

Pomoću  mobilne automatske stanice Zeničko-dobojskog kantona provedena su u Zenici kontinuirana mjerenja zagađenosti zraka lebdećim česticama  (PM 10 , PM 2,5  i  PM 1)  na 3 mjerna mjesta  i to: Mjernom mjestu KANAL u periodu od  30. novembra do 14. decembra 2009. godine Mjernom mjestu TETOVO (lokacija kod Dilavera) u periodu od 18. decembra 2009. godine do 16. februara 2010. godine Mjernom mjestu INSTITUT od 18. februara 2010. godine (mjerenja još traju). U prilogu su rezultati mjerenja koncentracija lebdećih čestica (PM10, PM2,5 , i PM1).Na osnovu  rezultata mjerenja koncentracija lebdećih čestica (PM10, PM2,5 i PM1) na ova 3 mjerna mjesta može se zaključiti: A. Read more…

Eko forum Zenica

Primjedbe na Studiju o procjeni utjecaja na okoliš za pogon i postrojenja za proizvodnju električne i toplinske energije “KTG Zenica d.o.o.” Zenica

Radi ocjene valjanosti i kompletnosti “Studije o procjeni utjecaja na okoliš za pogon i postrojenja za proizvodnju električne i toplinske energije “KGT ZENICA” d.o.o. Zenica, koju je u januaru 2010. godine uradio Centar za ekološki inžinjering Univerziteta u Zenici, daje se poređenje sa“STUDIJOM O UTJECAJU NA OKOLIŠ CILJANOG SADRŽAJA ZA KOGENERACIJSKO POSTROJENJE U KRUGU DIOKI d.d. ZAGREB” koju je uradio “EKONERG” d.o.o. Zagreb (2008.). A. Šta je planirano da se gradi u DIOKI dd-Zagreb?“Planirana je izgradnja novog kogeneracijskog postrojenja s plinskom turbinom odnosno turbogeneratorom snage do cca 30 MW električne energije i kotlom na otpadnu toplinu za proizvodnju pare tlaka 80 bara, temperature 480ºC u Read more…

Poziv na javnu raspravu o Studiji utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolišne dozvole za izgradnju ciklične elektrane, investitora “KTG” Zenica d.o.o.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u suradnji sa investitorom “KTG” Zenica d.o.o. u Zenici, poziva sve zainteresirane subjekte, nevladine organizacije i stanovnike naselja koje gravitiraju području izgradnje budućeg projekta, da uzmu učešće u JAVNOJ RASPRAVI o Studiji utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolišne dozvole za izgradnju ciklične elektrane, investitora  “KTG“ Zenica d.o.o. koja će se održati  u općini Zenica, dana 24.02.2010.godine u 11 sati u Sali općine Zenica. Dnevni red:Prezentacija zakonskog osnova u postupku izdavanja okolinske dozvole (predstavnik Federalnog ministarstva okoliša i turizma)Prezentacija dokumentacije (Studije o utjecaju na okoliš) za izdavanje okolišne dozvole (predstavnik konsultanta i investitora)Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja.Dokumentacija za izdavanje Read more…

Eko forum Zenica

OSVRT na rezultate mjerenja zagađenosti zraka pomoću mobilne stanice ZDK na lokaciji TETOVO (kod Dilavera) u periodu od 27.1. do 3.2. 2010. godine

A. Rezultati mjerenja koncentracija lebdećih čestica (µg/m3) ZenicaMjerno mjesto: TETOVO (kod Dilavera) Lebdeće čestice manje od 10 mikrometara (PM 10) Lebdeće čestice manje od 2,5 mikrometra (PM 2,5) Lebdeće čestice manje od 1 mikrometra (PM 1) µg/m3 µg/m3 µg/m3 27.1.2010 98 92 89 28.1.2010 207 181 169 29.1.2010 232 208 189 30.1.2010 323 265 237 31.1.2010 21 21 21 1.2.2010 50 47 45 2.2.2010 198 164 153 3.2.2010 218 187 172 U periodu mjerenja od 27.januara do 3 februara 2010.godine dnevni prosjek koncentracija od 100 µg/m3 lebdećih čestica manjih od 10 mikrometara (PM10)  je prekoračen 5 dana, a prema propisima FBiH Read more…

Eko forum Zenica

OSVRT na rezultate mjerenja zagađenosti zraka kancerogenim volatilnim organskim materijama (benzen, toluen, ksilen) pomoću prevozne automatske mjerne stanice UNZE na mjernom mjestu TETOVO (lokacija kod Društvenog doma) Period mjerenja: 1. do 7.januar 2010. godine

Na web stranici www.zenica.ba objavljeni su rezultati kontinuiranih mjerenja zagađenosti zraka pomoću prevozne automatske stanice UNZE na mjernom mjestu TETOVO (lokacija kod Društvenog doma). Međutim, začuđujući su rezultati mjerenja koncentracija kancerogenih volatilnih organskih materija (benzen, toluen, ksilen) u cijelom periodu mjerenja od 1. do 7 januara 2010. godine. Ustvari, radi se o ponavljanju jednih te istih rezultata u dugim periodima mjerenja. ZAKLJUČAK: U velikom periodu mjerenja (1.1.-7.1.2010.godine) iz sata u sat ponavljaju se jedne te iste vrijednosti koncentracija i to kako slijedi:   Mjerenje UNZE µg/m3 Lokacija TETOVO O-Xylene M&P-Xylene Toluene Benzene Ethylbenzne 12 puta  iz sata u sat 0 14,5 21,98 Read more…

Prenosimo sa www.zenica.ba: Saopćenje za javnost Komisije za praćenje stanja okoliša općine Zenica

Na sastanku Komisije za praćenje stanja okoliša općine Zenica, koja je održana 23.12. 2009. godine, posebno je dat akcenat na analizi pristiglih okolinskih dozvola za slijedeće pogone kompanije Arcelor Mittal Zenica:- Čeličana EAF 100T, Čeličana BOF, Visoka peć, Valjaonice i Kovačnica- ugovornim obavezama Univerziteta prema Općini na analiziranju mjerenja kvaliteta zraka i– načinu informisanja javnosti.Također su analizirani podaci o zagađenosti zraka koji su izmjereni na mobilnim mjernim stanicama Univerziteta i Ze-Do kantona.Konstatovano je sljedeće:Komisija za praćenje stanja okoliša je pripremila primjedbe na dostavljene okolinske dozvole za pogone kompanije Arcelor Mittal Zenica sa posebnim akcentom na tehničke greške i neprecizirane rokove realizacije Read more…