Federalna inspekcija za 6 mjeseci nije naplatila niti jednu kaznu, a mjere iz okolinske dozvole se ne provode

Published by Eko Forum on

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je 3.4.2017. godine izdalo novu okolinsku dozvolu za pogone i postrojenja kompanije ArcelorMittal Zenica. Za kontrolu sprovođenja mjera iz te dozvole zadužena je Federalna uprava za inspekcijske poslove.
Na osnovu odredbi Zakona o slobodi pristupa informacijama BiH (Sl. glasnik BiH 28/00, 45/06), Eko forum Zenica je od Uprave tražio da nam dostavi informacije o sljedećem:

 • Koliko inspekcijskih pregleda ste izvršili u periodu od izdavanja dozvole do danas, koliko ste izdali rješenja o otklanjanju nedostataka i rješenja o obustavi rada, koliko prekršajnih naloga i u kojem ukupnom iznosu, koliko zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i u kojem ukupnom iznosu su zatražena izricanja prekršajnih sankcija, za pogone i postrojenja kompanije ArcelorMittal Zenica?
 • Da li je operator pribavio okolinsku dozvolu za industrijsko odlagalište Rača?
 • Da li su realizovane mjere za koje je rok za izvršenje 3.10.2017:
  • 1.2.1. na pogonu Koksara (je li izmješten sistem za kontinuirani monitoring),?
  • 1.3.1. na pogonu Aglomeracija (je li izmješten sistem za kontinuirani monitoring)?
  • 1.4.1. na pogonu Visoka peć (jesu li provjerene emisije PCDD/F)?
  • 3.4.2. na pogonu Čeličana (jesu li zamijenjeni CaF topitelji)?
  • 3.4.3. na pogonu Čeličana (je li izmjerena buka)?
  • 4.1.2. na pogonu Koksara (je li izrađen plan ugradnje ramova na vratima)?
  • 4.2.1. na pogonu Aglomeracija (u kojoj mjeri se koristi filter SM-5)?
  • 4.4.2. na pogonu Čeličana (je li potpisan ugovor sa izvođačem)?
  • 4.6.1. na pogonu Energetika (je li potpisan dogovor sa gradom Zenica)?
  • 4.6.2. na pogonu Energetika (je li urađen plan aktivnosti za otpadne vode)?
 • Da li je operator prijavio incidentne situacije (kako je predviđeno tačkom 9 Dozvole) koje su se desile 13.7. i 24.8.2017, i zašto federalna inspektorica u Zenici (Ljuba Tadić) nikad nije odgovorila na naše intervencije u tim situacijama?
 • Da li je operator pribavio novu vodnu dozvolu od Agencije za vodno područje rijeke Save, po zahtjevu podnesenom Agenciji 26.12.2016?

Od Federalne uprave za inspekcijske poslove dobili smo sljedeći “odgovor”:


0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *