Sastanak u kompaniji ArcelorMittal Zenica

Published by Eko Forum on

Predstavnici Eko foruma su u petak, 1.11.2013 prisustvovali sastanku u sjedištu kompanije ArcelorMittal Zenica. Sastanku su, osim nas, prisustvovali udruženje E-grupa Zenica, te predstavnici mjesnih zajednica Brist, Tetovo, Gradišće, Ričice, Donja Gračanica i Pehare. Cilj sastanka je bio informisanje o statusu ekoloških projekata u 2013. godini. Na osnovu prezentiranih podataka, možemo zaključiti sljedeće:

  • Ima malog napretka u odnosu na prošlu godinu, ali je to daleko od zadovoljavajućeg stanja. Kao što smo i očekivali, većina projekata će biti realizovana pred sami kraj važenja okolinskih dozvola (novembar-decembar 2014. godine)
  • Najavljeni projekti koji su trebali biti završeni u ljeto i jesen kasne s realizacijom, a za to kompanija krivi domaće izvođače. Naime, po njihovim riječima, želja da prvenstveno angažuju BH izvođače je dovela do kašnjenja ili čak promašenih projekata, kao što je projekat rekonstrukcije elektrofiltera na Aglomeraciji. Kompanija je izjavila da im kupovina novih elektrofiltera nije ekonomski isplativa (preskupa je), a rekonstrukcija starih će trajati duže od planiranog jer tek traže novog izvođača izvan BiH.
  • Naš prijedlog o korištenju kotlova utilizatora iz Čeličane za grijanje grada je razmotren i angažovana je firma ArcelorMittal Design & Engineering Centre (AMDEC) iz Kolkate, Indija, da uradi inženjering, odnosno da provjeri isplativost te investicije.
  • Ukupne emisije polutanata iz postrojenja tokom 2012. godine su veće nego tokom 2011. godine, jer je i obim proizvodnje povećan. Podaci za 2013. godinu, kad se očekuju prvi efekti urađenih projekata, će biti dostupni tek polovinom naredne godine.
  • Na pitanju odvajanja gradske kanalizacije od industrijskih otpadnih voda, što ova kompanija mora uraditi u saradnji s općinom (kako stoji u vodnoj dozvoli), nema nikakvih aktivnosti. Čeka se da Općina Zenica povuče prvi potez.
  • Odlagalište industrijskog otpada Rača trenutno radi bez okolinske dozvole, jer je raskinut ugovor Općine Zenica s firmom MLM, koja je imala dozvolu. ArcelorMittal i dalje odlaže svoj otpad na ovu lokaciju, za to ne plaća nikakvu naknadu, jer je Općini Zenica prepustio sva prava korištenja Rače. Treba napomenuti da je vlasnik dijela zemljišta ispod Rače i dalje državna firma “Željezara” Zenica, tj. u zemljišnim knjigama nikad nije izvršen prenos vlasništva na ArcelorMittal.
  • Nakon nestručne i nekontrolisane eksploatacije na deponij Rača, začepljen je kolektor podzemnih voda, tako da, osim izljevanja otpadnih voda, postoji opasnost od pojave klizišta. Nekoliko miliona tona jalovine odložene na Rači jednog dana može postati klizište koje će ugroziti i naselja i postrojenja ispod ove deponije.
  • Iako je došlo do smanjenja cijena ulaznih sirovina (zemni plin je jeftiniji nego prošle godine), cijena grijanja za grad je i dalje ista. Kompanija i dalje tvrdi da su godišnje na gubitku oko 2 miliona KM zbog grijanja grada i ne namjeravaju investirati ništa u ekološke projekte na pogonu Energetika dok se grad ne izjasni o strateškom izvoru toplote za narednih par decenija.
Aglomeracija

0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *