Odgovor na vijećničko pitanje

Published by Eko Forum on

Dana 9.1.2012. primili smo zahtjev broj 01-49-223/12 od 30.12.2011. za dostavu odgovora na vijećničko pitanje Nusreta Bolića, postavljeno na sjednici Općinskog vijeća od 29.12.2012. godine, u vezi rokova za realizaciju pojedinih projekata iz Okolinskih dozvola koje je Federalno Ministarstvo turizma i okoliša izdalo kompaniji Arcelor Mittal Zenica.

U kontakt emisiji TV Zenica od 15.12.2011. godine učestvovali su samo osnivači organizacije Eko forum, i to Duran Fahrudin (predstavnik Eko foruma u Komisiji za praćenje stanja okoliša Općine Zenica), i prim.dr.Harun Drljević, iako su u emisiju pozvani i predstavnici Općine Zenica. Povod za emisiju, kako su nas s TV Zenica obavijestili, je bila činjenica da je od februarskih protesta građana pred zgradom Općine Zenica prošlo duže vrijeme, a stanje kvaliteta zraka u Zenici se nije popravilo. Kako je Eko forum učestvovao u sličnoj kontakt emisiji i u februaru 2011. godine, bez obzira što nismo bili organizatori spomenutih protesta, odazvali smo se oba puta, jer smatramo da opravdano nezadovoljstvo građana treba usmjeriti na rješavanje konkretnih problema, na zakonit, argumentovan i realan način.

Eko forum nema nikakvog utjecaja na realizaciju projekata, niti na okolinske dozvole za ArcelorMittal, tako da nam nije jasno zašto općinski vijećnik ovo pitanje upućuje nama. Uloga Eko foruma je samo da ukazuje na evidentne propuste u implementaciji okolinskih zakona FBiH, te da vrši pritisak na nadležne organe da rade svoj posao. Druga uloga Eko foruma je podizanje svijesti i informisanje građana o njihovim pravima. Očito je da vijećnik Nusret Bolić nije dovoljno informisan o nadležnostima i ulogama pojedinih subjekata, pa ovakva pitanja šalje na pogrešnu adresu. To što članovi Eko foruma jedini javno dižu glas i nude stručnu pomoć izvršnoj i zakonodavnoj vlasti za posao za koji su ti organi vlasti plaćeni, sada se naša dobra namjera zloupotrebljava tako da nas predstavnici vlasti prozivaju kao da smo mi odgovorni za postojeće stanje?!Stav Eko foruma po pitanju rokova za implementaciju projekata u kompaniji ArcelorMittal je sljedeći:

 • Okolinske dozvole su izdate s nedopustivo velikim kašnjenjem, za što je jedini krivac Federalno ministarstvo za okoliš i turizam. Umjesto da vodi računa o okolišu, to ministarstvo se bavi politikom zapošljavanja i socijalnom politikom.
 • Okolinske dozvole nisu urađene kvalitetno, jer nije urađena studija nultog stanja s kojom bi se poredili rezultati projekata. Iako smo tu primjedbu uputili ministarstvu tokom javne rasprave, Federalno ministarstvo našu primjedbu nije uvažilo.
 • Realizacija projekata kasni, jer je Arcelormittal samo djelomično realizovao investicije na koje se obavezao Ugovorom o dokapitalizaciji. Umjesto da investira 100 miliona USD do kraja 2010. godine, kompanija je do sad investirala samo 22 miliona eura u kapitalne projekte.
 • Na naša brojna pisma i upite u vezi ArcelorMittala, iz Federalnog ministarstva nikad nismo dobili odgovore.
 • Eko forum niti može, niti želi prolongirati ionako preduge rokove za realizaciju projekata, ali smo svjesni da je jedini legalni mehanizam koji građane štiti od neodgovornih zagađivača okolinska dozvola. Zakonski rok za revidiranje izdate okolinske dozvole je 5 godina (član 68 Zakona Federacije BiH o zaštiti okoliša, “Službene novine FBiH”, broj 33/03), i tek kad istekne taj rok (za prve izdate dozvole je to u novembru 2014.) nadležno ministarstvo može izdatu dozvolu produžiti, revidirati ili ukinuti. Do isteka tog roka, jedino se mogu vršiti inspekcijski nadzori, koji su zakonom ograničeni na simbolične kazne i zato na zagađivače djeluju stimulativno, umjesto preventivno.
 • Vijećnik Nusret Bolić je bio član Općinskog vijeća i glasao je za usvajanje svih rokova koje pominje u svom vijećničkom pitanju.
 • Članom 92 Zakona Federacije BiH o zaštiti okoliša, “Službene novine FBiH”, broj 33/03, predviđeno je sljedeće: “U slučaju ponovljenog kršenja propisa ili u slučaju ozbiljne opasnosti po ljudsko zdravlje i okoliš koja se ne može riješiti drugim mjerama, inspektor zaštite okoliša će zatražiti od nadležnog ministarstva da poništi izdatu okolinsku dozvolu“.
  Ukoliko vijećnik Nusret Bolić smatra da su se stekli uslovi za primjenu Člana 92 Zakona, pozivamo ga da od federalne inspekcije zahtijeva provedbu te propisane mjere. Mi smatramo da zatvaranje industrijskih pogona nije rješenje, nego samo tražimo dosljednu primjenu zakona; da zagađivači poštuju propise, a da vlast odgovorno radi svoj posao.
 • Većina članova Eko foruma se ne bavi ekologijom zato što to želi, niti zato što od toga ima materijalnu korist. Bavimo se ekologijom jer je stanje okoliša u Zenici katastrofalno, a nadležni organi ne rade posao za koji su plaćeni.
 • Pozivamo vijećnika Nusreta Bolića da se bolje informiše o ulozi i zadatku nevladinih organizacija, kako bi svoje potencijale ubuduće usmjeravao na pravu adresu.

U prilogu možete vidjeti tekst vijećničkog pitanja:

Pitanje vijećnika Bolića

0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *