Odgovor na vijećničko pitanje

Dana 9.1.2012. primili smo zahtjev broj 01-49-223/12 od 30.12.2011. za dostavu odgovora na vijećničko pitanje Nusreta Bolića, postavljeno na sjednici Općinskog vijeća od 29.12.2012. godine, u vezi rokova za realizaciju pojedinih projekata iz Okolinskih dozvola koje je Federalno Ministarstvo turizma i okoliša izdalo kompaniji Arcelor Mittal Zenica. U kontakt emisiji Read more…