Sastanak Upravnog odbora Eko foruma u novim prostorijama

Published by Eko Forum on

Eko forum Zenica održao je jučer sjednicu Upravnog odbora u novim prostorijama, u Metalurg City centru Zenica. Predsjednik Eko foruma Masar Krasnić prezentirao je članovima Foruma aktivnosti koje su poduzete  zadnjih mjeseci od strane aktivista Foruma kao i o projektima koji su u toku. Jedan od najvažnijih je projekat Fitoremedijacije kojim će se na primjeru zagađenja tla u Mjesnoj zajednici Tetovo realizirati primjena modernih agrotehničkih mjera na uklanjanju negativnih supstanci iz tla. O tome je članove Upravnog odbora izvjestio Dragan Šulović, autor projekta. Ako se na primjeru tla u Tetovu uspije izvršiti oporavak tla i izbacivanje štetnih i otrovnih materija iz njegovog sastava, onda će se isti postupak primjeniti i na druga područja. No, za to je potrebna suradnja organa vlasti na općinskom i kantonalnom nivou, zaključeno je na sjednici Upravnog odbora Eko-foruma.

Kad je u pitanju zagađenje zraka u Zenici u zadnjih mjesec dana, prezentirani su podaci za period od 21. februara do 27. marta 2012. Ovi podaci bazirani su na novom federalnom Pravilniku, koji je stupio na snagu početkom ove godine. Prema ovim propisima dnevni prosjeci koncentracija lebdećih čestica PM10 (čestice manje od 10 mikrometara) FBiH ne smiju biti veći od 100 mikrograma po kubnom metruviše od 7 dana u toku cijele kalendarske godine. Od 21.2. do 27.3.2012 u Zenici je ta vrijednost već prekoračena 13 puta. Potom, tzv. tolerantna vrijednost od 75 mikrograma po kubnom metru, koja ne smije biti prekoračena više od 35 puta godišnje, za samo mjesec dana već je prekoračena 22 puta. Stoga je na sjednici Upravnog odbora razgovarano i o dosad obavljenim aktivnostima na osnivanju tzv. Arhus centra koji postoji kao mreža centara u cijelom svijetu i to u sredinama gdje je stupanj zagađenosti izuzetno veliki. U toku narednog mjeseca delegacija evropske mreže Arhus centara posjetit će Eko-forum Zenica i na licu mjesta uvjeriti se o stupnju zagađenja u Zenici te će sa članovima Eko-foruma dogovoriti konkretne mjere i radnje za smanjenje postojećeg zagađenja zraka, tla i vode. Dr. Harun Drljević, član Upravnog odbora podcrtao je važnost osnivanja ovog Centra u Zenici jer se radi o jednoj od najreferentnijih organizacija u svijetu koja se bavi pitanjima zaštite životne okoline.

Dr. sc.Samir Lemeš, potpredsjednik Eko-foruma izvjestio je o učešću na radionici u Derventi organizovanoj za ekološke NVO na području BiH, gdje je prezentirao dosadašnja iskustva zeničkog Eko-foruma u razvoju ekološke svijesti građana.

Na kraju, prezentiran je i novih vid saradnje sa OSCE-om BiH na realizaciji projekta građanskog zagovaranja i monitoringa, kojim će članovi sedam zeničkih udruženja zajednički pratiti rad Općinskog vijeća Zenica kad je u pitanju ekologija.

Categories: Novosti

0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *