Sastanak u kompaniji Arcelormittal Zenica

Published by Eko Forum on

U četvrtak, 7. jula 2011, održan je sastanak predstavnika Eko foruma sa predstavnicima kompanije Arcelormittal Zenica.
Na sastanku su predstavnici kompanije prezentirali informacije o realizaciji ekoloških projekata prema izdatim okolinskim dozvolama, monitoringu zagađujućih materija i planiranim aktivnostima i investicijama za naredni period.
Ponovljeni su stavovi kompanije da Arcelormittal nije jedini zagađivač u Zenici, te da treba analizirati doprinos i drugih zagađivača, kao što su mala ložišta i saobraćaj.
Jedan od razloga kašnjenja u realizaciji projekata je, po njihovim riječima, i nedorečenost i nepreciznost okolinskih dozvola koje je izdalo Federalno ministarstvo. Realizacija najvećih projekata je još uvijek u budućnosti, tako da sasvim realno možemo očekivati isto (a možda i veće) zagađenje zraka u Zenici i naredne zime.
Jedan od problema na koji je u razgovoru ukazano je i odlagalište Rača. Dosad je ArcelorMittal koristio Raču za odlaganje troske, a nedavnim početkom eksploatacije troske ostaje neriješeno pitanje budućih odnosa između Općine, kompanija ArcelorMittal i MLM Group, te stanovnika Zenice.
Na pitanje o cijeni grijanja u narednoj sezoni dobili smo odgovor da cijena za 2011/2012 još nije dogovorena sa Općinom Zenica. Arcelormittal tvrdi da je realna cijena tople vode koju oni prodaju javnom preduzeću “Grijanje” 48 KM/MWh, a da su prethodnu sezonu imali dogovorenu cijenu od 33 KM/MWh, odnosno da su isporučivali toplu vodu za grijanje grada na vlastitu štetu. Naglasili su da je cijena uglja povećana za 11%, što je uz povećanje cijene električne energije po njima opravdan razlog za povećanje cijene.
Na sastanku smo prezentirali činjenicu da je cijena grijanja iz postrojenja u termoelektranama Kakanj i Tuzla znatno niža u odnosu na cijenu po kojoj ArcelorMittal prodaje toplotnu energiju Zenici i da je Elektroprivreda BiH jako zainteresovana da obezbijedi povoljnije grijanje za Zenicu i Sarajevo.


0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana.