Osvrt na rezultate mjerenja zagađenosti zraka pomoću mobilne automatske stanice ZDK na lokaciji “TETOVO”

Published by Eko Forum on

Zagađenost zraka u Zenici na mjernom mjestu „TETOVO“
Period mjerenja: 18-21.decembar 2009.godine

A) Koncentracije lebdećih čestica manjih od 10 mikrometara, LČ 10 (PM10)

Mjerno mjesto:
TETOVO -Zenica
Koncentracije lebdećih čestica LČ 10 (µg/m3)
DanDnevni prosjekMax. satni prosjekMin. satni prosjek
18.decembar 2009.9733531
19.decembar 2009.14121266
20.decembar 2009.13826548
21.decembar 2009.275437153
PROSJEK163  

Granična vrijednost zagađenosti zraka lebdećim česticama LČ 10 (PM 10) prema propisima BiH:
Godišnji prosjek koncentracija lebdećih čestica LČ 10 (PM 10) ne smije biti veći od 50 mikrograma po kubnom metru s tim da dnevni prosjek od 100 µg/m3 ne smije biti prekoračen više od 7 dana u toku kalendarske godine.
Ocjena:

 1. U toku 4-dnevnog mjerenja (18-21.decembar 2009.godine) na mjernom mjestu „TETOVO“-Zenica dnevni prosjek koncentracija LČ 10 od 100 µg/m3 bio je prekoračen 3 dana, a prema propisima dozvoljeno je najviše 7 dana u toku kalendarske godine.
 2. U periodu mjerenja(18-21.decembar 2009.godine) prosjek svih koncentracija LČ 10 (PM 10) na mjernom mjestu „TETOVO“-Zenica iznosio je 163 µg/m3. To je vrlo visok prosjek i kao takav značajno utiče na godišnji prosjek koji ne bi smio biti veći od 50 µg/m3.

B) Koncentracije lebdećih čestica manjih od 2,5 mikrometara, LČ 2,5 (PM2,5)

Mjerno mjesto:
TETOVO-Zenica
Koncentracije lebdećih čestica LČ 2,5 (µg/m3)
DanDnevni prosjekMax. satni prosjekMin. satni prosjek
18.decembar 2009.9332131
19.decembar 2009.13020266
20.decembar 2009.13225448
21.decembar 2009.257417144
PROSJEK153  

U propisima BiH nisu definisane Granične vrijednosti zagađenosti zraka lebdećim česticama LČ 2,5 (PM 2,5).
U Hrvatskoj godišnji prosjek koncentracija lebdećih čestica manjih od 2,5 mikrometra ne smije biti veći od 25 mikrograma po kubnom metru.
Prema informacijama iz “Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada“-Zagreb u EU se priprema smjernica (COUNCIL DIRECTIVE) po kojoj godišnji prosjek koncentracija LČ2,5 (PM2,5) ne smije biti veći od 20 mikrograma po kubnom metru zraka.
Ocjena: U navedenom periodu mjerenja koncentracije lebdećih čestica manjih od 2,5 mikrograma bile su visoko iznad dozvoljenih normi, makar se EU-norma odnosi na godišnji prosjek rezultata mjerenja.

C) Koncentracije lebdećih čestica manjih od 1 mikrometar,LČ 1 (PM1)

Mjerno mjesto:
TETOVO -Zenica
Koncentracije lebdećih čestica LČ 1 (µg/m3)
DanDnevni prosjekMax. satni prosjekMin. satni prosjek
18.decembar 2009.8928929
19.decembar 2009.12219164
20.decembar 2009.12524147
21.decembar 2009.24140288
PROSJEK144  

Nisu definisane Granične vrijednosti zagađenosti zraka lebdećim česticama LČ 1 (PM 1) niti u BiH niti u EU.

D) Udio finih čestica u LČ 10 (PM 10):
Na osnovu podataka iz predhodnih tabela slijedi:
– udio čestica manjih od 1 mikrometra u LČ 10: 88%
– udio čestica veličine između 1 i 2,5 mikrometra u LČ 10:  6%
– udio čestica veličine između 2,5 i 10 mikrometara u LČ 10: 6%
………………………………………………………………………………………..
Ukupno:                                                                               100%.

Svakako da zabrinjava visoka zastupljenost čestica manjih od 1 mikrometra.

E) Koncentracije sumpornog dioksida

Mjerno mjesto:
TETOVO -Zenica
Koncentracije sumpornog dioksida (µg/m3)
DanDnevni prosjekMaksimalni satni prosjekMinimalni satni prosjekBroj sati prosjek
SO2>500
18.decembar 2009.172554293
19.decembar 2009.2794981040
20.decembar 2009.236647494
21.decembar 2009.53590831710
PROSJEK306   

Granična vrijednost zagađenosti zraka sumpornim dioksidom prema propisima BiH:
Godišnji prosjek koncentracija sumpornog dioksida ne smije biti veći od 90 mikrograma po kubnom metru s tim da dnevni prosjek od 500 µg/m3 ne smije biti prekoračen više od 24 dana u toku kalendarske godine.

Ocjena:

 1. U toku 4-dnevnog mjerenja (18-21.decembar 2009.godine) na mjernom mjestu „TETOVO“-Zenica dnevni prosjek koncentracija sumpornog dioksida od 500 µg/m3 bio je prekoračen 17 dana, a prema propisima BiH dozvoljeno je najviše 24 dana u toku kalendarske godine. Suvišan je komentar za vrlo visoke koncentracije sumpornog dioksida u naselju TETOVO.
 2. U periodu mjerenja(18-21.decembar 2009.godine) prosjek svih koncentracija sumpornog dioksida na mjernom mjestu „TETOVO“-Zenica iznosio je 306 µg/m3. To je vrlo visok prosjek i kao takav značajno utiče na godišnji prosjek koji ne bi smio biti veći od 90 µg/m3.
 3. U periodu mjerenja(18-21.decembar 2009.godine) koncentracije sumpornog dioksida tri sata uzastopno prelazile su 500 mikrograma po kubnom metru (nivo „UZBUNE“) i to:
  • 20 decembra 2009.godine u periodu od 21.oo do 24.oo h
  • 21 decembra 2009.godine u periodu od 16.oo do 24.oo h.

ZAKLJUČAK:

 1. U periodu od 18. do 21.decembra pomoću mobilne stanice ZDK utvrđene su visoke koncentracije lebdećih čestica i sumpornog dioksida u naselju TETOVO.
 2. Slika stanja zagađenosti zraka lebdećim česticama je nekompletna jer nisu izvršene analize sadržaja teških metala (As,Cd,Mn,Zn,Ta,Pb,..) i policikličkih aromatskih ugljikovodika u lebdećim česticama PM10, PM2,5, PM1. To se sada ne može uraditi jer nedostaje specijalna oprema za uzorkovanje lebdećih čestica PM10, PM2,5 i PM1 i specijalna laboratorijska oprema za analize sadržaja navedenih štetnosti, od kojih većina ima kancerogene osobine.
 3. U istom periodu bila je uključena i prevozna stanica UNZE u kojoj je instaliran i uređaj za kontinuirano mjerenje koncentracija benzena (benzola) ali nije poznato zašto nije radio ovaj uređaj u ovom periodu mjerenja.

Napomena:

Dana 23.decembra na lokaciji TETOVO“ pušten je u rad uređaj za kontinuirano mjerenje koncentracija benzena (benzola) u prevoznoj mjernoj stanici UNZE i utvrđena je prosječna koncentracija od 23 µg/m3 u toku nekoliko sati rada i to je vrlo visoka vrijednost kad se uzme u obzir da u EU dozvoljeni godišnji prosjek za benzen (benzol) ne smije biti veći od 5 µg/m3.
U propisima BiH nije data norma za benzen.
U isto vrijeme 23.decembra 2009.godine zabilježene su vrlo male koncentracije sumpornog dioksida jer je jako strujanje zraka iz južnog smjera provjetrilo zeničku kotlinu i drastično smanjilo zagađenost zraka.

Zenica, 23.12.2009.

Mr Fahrudin Duran, dipl.ing.


0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *