Koalicija 27

Trajanje projekta01.04.2021 – 31.10.2021
Izvori finansiranjaGrant 14/21 u okviru projekta “Zaštićena područja za prirodu i ljude II 2019 – 2022”, Podrška radu postojećih nacionalnih mreža/saveza Organizacija civilnog društva, OCD (Koalicije 27 u BiH i SRB)
Partneri na projektuUdruga Dinarica Mostar
Budžet projekta5.867 KM
Saradnici na projektuSanja Stević, koordinatorica
Ciljevi projektaOpšti cilj projekta: Očuvanje biološke raznolikosti na Zapadnom Balkanu i osiguravanje dobrobiti svih sadašnjih i budućih generacija.
Očekivani rezultati Osnivanje Partnerstva 27 u BiH, a kako bi pružili podršku i osigurali zajedničko jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u BiH da aktivno prate i uključe se u proces pridruživanja EU u oblasti zaštite okoliša i klimatskih promjena. Nakon što je osnovana radna grupe organizacija civilnog društva koja prati i utiče na proces pridruživanja, slijedi faza njenoj jačanja, promocije i daljeg osposobljavanja, te komunikacije sa nadležnim institucijama. U konačnici je cilj uticati na zakonodavstvo i proces reformi politika kroz relevantne i argumentovane prijedloge radne grupe.
Aktivnosti projektaa) Prijedlog poziva drugim organizacijama, članicama Eko BiH Mreže da se pridruže Partnerstvu 27 u slučaju da smatraju da mogu doprinijeti izradi Izvještaja iz sjene i ostalim aktivnostima
b) Organizacija Radionice/sastanka Partnerstva 27 u svrhu dogovora oko predstojećih aktivnosti i definisanja uloga u svrhu pripreme/ažuriranja prvog Izvještaja iz sjene
c) Praćenje zakonodavstva, razmjena informacija, zajedničko sticanje znanja i djelovanja Partnerstva 27 (kontinuirano) uz podršku Službenika za javne politike WWF Adria
d) Koordinacija razvoja Drugog izvještaja iz sjene (Shadow report) za BiH na BHS jezicima i engleskom jeziku
e) Organizacija Radionice/sastanka Partnerstva 27 u svrhu kreiranja Plana komunikacije Izvještaja i revidiranje finalnog Drugog izvještaja iz sjene (Shadow report) za BiH
f) Organizovana minimalno jedna javna prezentacija Drugog izvještaja iz sjene (Shadow report) za BiH u saradnji sa medijima
g) Inicirane minimalno dvije izmjene i dopune relevantnih zakonskih propisa u skladu sa Planom komunikacije iz stavke e) gore
h) Kontinuirana razmjena informacija i znanja sa koalicijama u regionu, uz podršku WWF Adria PA4NP II projekta.