Kampanja “Ujedinjeni Balkan za čist zrak”

Trajanje projekta15.11.2021 – 01.05.2022
Izvori finansiranjaGrant Mreže Evropskih fondacija
Partneri na projektuEuropean Fund for the Balkans Beograd
Budžet projekta3.350,00 EUR (akcija “Drvo prijateljstva”)
2.500,00 EUR (kampanja)
Saradnici na projektuSamir Lemeš, koordinator
Ciljevi projektaŽelimo da zrak koji udišemo na Zapadnom Balkanu bude zdrav i čist, da nema štetne posljedice po živote i zdravlje ljudi. Želimo zdravo okruženje za sebe, svoje porodice i svoje komšije.
Kampanja “Ujedinjeni Balkan za čist zrak” ima samo jedan cilj, da informiše stanovnike Zapadnog Balkana o uzrocima, posljedicama i mogućim rješenjima za poboljšanje kvaliteta zraka. Informisani čovjek dovoljno je motivisan i spreman na zajedničku i solidarnu borbu za čist zrak u svojoj ulici, kvartu, selu i gradu Zapadnog Balkana.
Očekivani rezultati Duboko vjerujemo da ljudi na Zapadnom Balkanu imaju dovoljno potencijala, znanja i kapaciteta da zajedno i solidarno rade na rješavanju problema zagađenja zraka. Mi sarađujemo sa stručnjacima iz našeg regiona (doktorima, klimatolozima, genetičarima, tehnolozima, pulmolozima, predstavnicima civilnog društva, itd.) koji aktivno rade na rješavanju problema zagađenog zraka. Obradićemo i učiniti medijski vidljivijim teme poput: zagađenosti zraka i njenih posljedica po smrtnost i zdravlje građana; zagađenosti i njenih posljedica na neplodnost; zagađenosti iz industrije i velikih zagađivača; kvalitet zraka i COVID-19 pandemija, kao i drugih tema vezanih za to kako građani i građanke mogu sami da se informišu o kvalitetu zraka. Materijali koji budu nastali tokom kampanje biće javno dostupni svim građanima i građankama za dalju upotrebu i širenje informacija. Ovo radimo s ciljem buđenja stanovnika regiona kako bi se zajedno izborili za čist zrak Zapadnog Balkana.
Aktivnosti projekta– Zagađenje zraka i veliki zagađivači
– Zagađenje zraka i nepolodnost
– Zagađenje zraka i smrtnost
– Zagađenje zraka i Covid-19
– Zagađenje zraka i monitoring
– Generalno o zagađenju zraka