Eko hub Zenica

Trajanje projekta01.05.2020 – 31.10.2022
Izvori finansiranjaGrant TN_EH01/36 za Eko Hubove u okviru projekta “Misli o prirodi!” koji implementira Centar za promociju civilnog društva Sarajevo, a finansira Vlada Švedske
Partneri na projektuCentar za promociju civilnog društva Sarajevo
Budžet projekta60.000 KM
Saradnici na projektuIgda Lemeš, koordinator
Merim Berberović, administrativni asistent
Ciljevi projektaOpšti cilj projekta: Jačanje kapaciteta za građanski monitoring institucija za zaštitu okoliša

Specifični ciljevi:
1. Uspostavljena i formalizirana saradnja s drugim organizacijama civilnog društva na području ZDK koje se bave zaštitom okoliša
2. OCD i građani u ZDK bolje upoznati s nadležnostima i ovlaštenjima svih institucija odgovornih za zaštitu okoliša
3. Prikupljeni sekundarni podaci o aspektima zaštite okoliša (npr. zdravlje, vrste zagrijavanja, korištenje prevoza, prijavljivanje ekoloških incidenata i sl.)
4. Povećana odgovornost institucija za zaštitu okoliša
5. Informacije o okolišu dostupne javnosti na jasan i pristupačan način
Očekivani rezultati 1. Civilno društvo dobro poznaje nadležnosti institucija za zaštitu okoliša, prati i utiče na njihov rad
2. Institucije za zaštitu okoliša vrše svoje funkcije u skladu s nadležnostima i realizuju usvojene planove