Analiza transparentnosti principa “zagađivač plaća”

Trajanje projekta01.12.2018 – 03.10.2019
Izvori finansiranjaPodrška regionalnom tematskom umrežavanju Organizacijama Civilnog Društva – “OCD kao ravnopravni partneri u nadgledanju javnih finansija” u sklopu projekta Europske Komisije CIVIL SOCIETY FACILITY AND MEDIA PROGRAMME 2014-2015.
Partneri na projektuCentar za ekologiju i energiju Tuzla
Fondacija “Krila nade” Sarajevo
Budžet projektaUkupni budžet: 11.887,81 KM
Sredstva EU: 10.616,52 KM
Saradnici na projektuZlatan Alibegović, koordinator
Igda Lemeš, administrativni asistent
Samir Lemeš, konsultant
Ciljevi projekta1. Povećanje transparentnosti prikupljanja naknada za zagađenje zraka
2. Povećanje transparentnosti utroška prikupljenih naknada za zagađenje zraka
3. Uočavanje nelogičnosti i nepravilnosti u prikupljanju i raspodjeli naknada
Opis projektaPrincip “zagađivač plaća” uveden je u Zakon o zaštiti okoliša FBiH još 2003. godine, ali je praktičnu primjenu doživio tek 2011, uvođenjem naknade za velike zagađivače. Naknada je uvedena prvenstveno kako bi se zagađivači stimulisali da ulažu u smanjenje emisija iz svojih postrojenja, jer, što manje SO2, NO2 i prašine izbace u zrak, to plate manju naknadu. Kako su koksare specifična postrojenja koja imaju ogromne fugitivne emisije (sve ono što izlazi mimo dimnjaka i nemoguće je izmjeriti), za ta postrojenja uvedena je i dodatna naknada koja se obračunava po toni proizvedenog koksa.
Analizom raspoloživih podataka uočeno je da su nedovoljno transparentni i uplata naknada od strane zagađivača, ali i trošenje prikupljenih sredstava. Prema Zakonu o fondu za zaštitu okoliša, prikupljena sredstva se raspodjeljuju na FBiH, kantone i gradove/općine u različitim omjerima.

Rezultat projekta je publikacija Analiza transparentnosti principa “zagađivač plaća” u FBiH