Analiza rada i transparentnosti okolišnih inspekcija u Bosni i Hercegovini

Trajanje projekta1.11.2022 – 30.4.2023
Izvori finansiranjaGrant podrška u okviru projekta Support to Civil Society in the Western Balkans finansiranog od strane National Democratic Institute for International Affairs (NDI).
Partneri na projektuUdruženje Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) Sarajevo
Centar za razvoj civilnog društva u BiH Doboj
CIN – Centar za istraživačko novinarstvo Sarajevo
Budžet projekta19.995,00 USD (CPRC Sarajevo)
Saradnici na projektuSamir Lemeš
Igda Lemeš
Ciljevi projektaOpšti cilj projekta: Povećanje transparentnosti rada inspekcijskih organa kao i podizanje svijesti (opšte i stručne) javnosti o radu inspekcijskih organa.
Očekivani rezultati projekta1. Priprema projektnih aktivnosti, izbor konsultanata, finalizacija radnog plana
2. Generisanje izvještaja sa analizom učinka ekoloških inspekcija u BiH
3. Građani i civilno društvo u BiH informisani o radu ekoloških inspekcija u BiH
4. Definirane preporuke za donosioce odluka i rezultati projekta dostupni piroj javnosti