Rezultati analiza zagađenja rijeke Bosne

Published by Eko Forum on

Tokom 2023. godine desilo se više incidenata sa nekontrolisanim ispuštanjem otpadnih voda u rijeku Bosnu. Na adresu Eko foruma konačno su stigli rezultati analiza koje su provele ovlaštene laboratorije Agencije za vodno područje rijeke Save, nakon incidentnog zagađenja rijeke Bosne iz jula 2023. godine.

Januar 2023 – incident nije krivično djelo

Dana 31.1.2023. godine desilo se prvo incidentno zagađenje rijeke Bosne u 2023. godini. Na osnovu nalaza ovlaštene laboratorije Agencije za vodno područje rijeke Save Kantonalno tužilaštvo ZDK formiralo je predmet broj T04 0 KTN 0052125 23. U inspekcijskom nadzoru federalnog vodnog inspektorata u kompaniji ArcelorMittal utvrđeno je da je do incidenta došlo usljed izlijevanja otpadnih voda iz predtretmanskog kanala za pročišćavanje otpadnih voda u pogonu Čeličana. Nakon što je Kantonalno tužilaštvo istragom utvrdilo da nema elemenata krivičnog djela, predmet je proglašen prekršajem i pokrenut je prekršajni postupak.


Agencija za vodno područje rijeke Save 25.4.2023. odbila nam je pristup informacijama kojim smo tražili dodatne informacije o rezultatima analize uzoraka vode, koji su bili nelogični i u čiju vjerodostojnost smo sumnjali. Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine obavijestio nas je 20.4.2023. da su analize koje je provela laboratorija Agencije za vodno područje rijeke Save validne.

Juli 2023 – novčana kazna za prekršaj

Dana 17.7.2023. godine ponovo se desilo incidentno zagađenje rijeke Bosne. Postupajući vodni inspektor Federalne uprave za inspekcijske poslove podnio je zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv pravnog lica ArcelorMittal Zenica i direktora kao odgovornog lica za prekršaj iz člana 116 Zakona o vodama FBiH (Sl. novine FBiH 70/06). Za taj prekršaj predviđena je novčana kazna u iznosu od 5.000 do 50.000 KM za pravno lice, te 500 do 5.000 KM za odgovorno lice. Postupajući vodni inspektor predložio je nadležnom sudu izricanje maksimalne kazne jer su okrivljeni i ranije prekršajno kažnjavani za isti prekršaj.

Rezultati analize dostavljeni su za uzorke otpadne vode iz kanala u krugu ArcelorMittala i iz rijeke Bosne. Otpadna voda iz kanala kompanije ArcelorMittal sadržala je 800 puta veće količine suspendovanih materija od dozvoljenih, 350 puta više taložnih materija od dozvoljenih, te 910 puta više policikličkih aromatskih ugljikovodika (PAH) nego što je dozvoljeno. Uzorci uzeti iz rijeke Bosne sadržali su deset puta više kancerogenih policikličkih aromatskih ugljikovodika (PAH) nego što je dozvoljeno, od čega su najizraženiji bili benzo(a)piren (170 puta veći od dozvoljenog) i benzo(b)fluoranten (130 puta veći od dozvoljenog za treću klasu vode).

Septembar 2023 – istraga je još u toku

Dana 15.9.2023. godine ponovo se desilo incidentno zagađenje rijeke Bosne, kada je utvrđeno i da je došlo do pomora ribe. Federalni vodni inspektor, nakon nadzora u firmama ArcelorMittal Zenica, Istrabenz Plini Breza (Punionica Zenica) i Hifa Oil Tešanj (Terminal tečnih naftnih goriva Zenica) utvrdio je da je do zagađenja došlo usljed nepravilnosti kod subjekta nadzora Terminal tečnih naftnih goriva kompanije Hifa Oil. 18.12.2023. godine Federalna uprava za inspekcijske poslove obavijestila nas je da je Tužilaštvo ZDK otvorila predmet po ovom slučaju i da je istraga još uvijek u toku.


Misli o prirodi!Ova aktivnost realizirana je uz podršku projekta “Misli o prirodi!” koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska.

Categories: Novosti

0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *