Video: zahtjevi s protesta 28.2.2020.

Published by Eko Forum on

Autor videozapisa: Zenicablog
Autor video priloga: RadiYo “Active” Zenica – 88,5 FM Zenica

Statut
U skladu sa odredbama Zakona o udruženjima i fondacijama (“Službene novine Federacije BiH” 45/02, od 20. septembra 2002. godine), na sjednici Skupštine Udruženja građana Eko Forum održanoj u Zenici, 9.3.2020. godine, Udruženje građana “Eko Forum” donosi

(Prečišćeni tekst)
S T A T U T
UDRUŽENJA GRAĐANA “EKO FORUM”
(dalje u tekstu: Udruženje)
I OPŠTE ODREDBE
Član 1.
Ovim Statutom se utvrđuje:
– Naziv Udruženja, skraćeni naziv i adresa Udruženja;
– Ciljevi Udruženja;
– Postupak za primanje i isključivanje članova;
– Organi Udruženja, način imenovanja i opoziva, ovlaštenja koja imaju, kvorum i pravila glasanja, trajanje mandata, lice ovlašteno da sazove Skupštinu, prestanak rada;
– Pravila za ostvarivanje, korištenje i raspodjelu sredstava Udruženja, kao i organ koji je ovlašten za nadzor nad korištenjem sredstava,
– Javnost rada;
– Postupak za izmjenu i dopunu Statuta, ovlaštenje i način donošenja drugih općih akata;
– Opis oblika i sadržaja pečata;
– Zastupanje i predstavljanje Udruženja;
– Uslove i postupak za pripajanje, razdvajanje, transformaciju ili raspuštanje odnosno prestanak rada Udruženja, uključujući i bilo kakav poseban kvorum ili pravila za postizanje kvalifikovane većine u postupku glasanja;
– Postupak za raspolaganje preostalom imovinom ili drugim sredstvima u slučaju raspuštanja ili prestanka rada Udruženja.

II OSNOVNI PRINCIPI
Član 2.
Osnovni principi Udruženja su:
– Djelovanje i rad u pravcu ekološke revitalizacije Bosne i Hercegovine i izgradnje Buff game kapaciteta domaćih institucija, udruženja i privrednih subjekata u procesu europskih integracija i u skladu s međunarodnim ekološkim standardima,
– Zalaganje za podizanje i razvijanje ekološke svijesti i zalaganje za zaštitu životne okoline
– Tolerancija
– Borba protiv svih vidova diskriminacije u kontekstu ostvarivanja ekoloških prava,
– Demokracija i društveni razvoj

Categories: Video

0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *