Stav Eko foruma o projektu izgradnje nove toplane u Zenici

Published by Eko Forum on

Nakon sastanka sa predstavnicima firme KPA UNICON i fondacije FINNFUND iz Finske, održanog u našem uredu u Zenici 4.4.2017, i na zahtjev Finnish Fund for Industrial Cooperation Ltd, ovim putem izražavamo stav o izgradnji nove toplane u Zenici.

Zenica je vrlo zagađen grad, sa nepovoljnim geografskim položajem, uglavnom zastarjelom industrijskom tehnologijom, i brojnim izvorima zagađenja zraka zbog visokog sadržaja sumpora u uglju koji se spaljuje u Zenici. Federalni propisi dozvoljavaju da samo 3 dana godišnje imamo koncentracije SO2 iznad 125 g/µg/m3. Nije rijetkost da u Zenici imamo više od 200 dana sa koncentracijama iznad te granice, svake godine.

Takva situacija s kvalitetom zraka zahtijeva hitne mjere, i bilo koji projekt koji će doprinijeti smanjenju zagađenja zraka je više nego dobrodošao. Ono što nas najviše brine je činjenica da će novi kotlovi u toplani koristiti koksni plin, koji sadrži kancerogene organske polutante, kao što su benzen i benzo(a)piren u prašini PM10. Drugi problem koji nas brine je transparentnost podataka o emisijama. Naše dosadašnje iskustvo sa kompanijom ArcelorMittal nije u potpunosti u skladu s federalnim propisima, jer oni nisu uspjeli da obezbijede pouzdane i transparentne podatke o emisijama iz svojih postrojenja u Zenici.

Iako smo tražili podatke o emisijama iz prethodnih projekata koje su u Kazahstanu i Južnoj Africi zajedno realizovale kompanije ArcelorMittal i KPA Unicon, oni nam nisu bili dostupni, zbog klauzula poslovne tajne u njihovim ugovorima. Međutim, Kazahstan je ratificirao Konvenciju o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u donošenju odluka i pristupu pravosuđu po pitanjima okoliša (Aarhuška konvencija) još 2001. godine, i ti podaci bi morali biti dostupni javnosti. I Bosna i Hercegovina je ratifikovala Aarhušku konvenciju 2008. godine, i zato očekujemo da takvi podaci budu javno dostupni.

Ipak,

  • ako vlasnici nove toplane garantuju da će emisije polutanata iz tog postrojenja biti u granicama propisanim federalnim propisima i Direktivom o industrijskim emisijama 2010/75/EU;
  • ako podaci o emisijama iz novog postrojenja budu javno dostupni u skladu sa federalnim propisima i EU Direktivom o industrijskim emisijama (2010/75/EU); i
  • ako javnosti bude dozvoljeno da se aktivno uključi u proces izdavanja okolišnih dozvola za novo postrojenje,

naša organizacija izražava podršku ovom projektu.


Napomena: Ovaj naš stav smo poslali Finskom fondu za industrijsku saradnju 11.4.2017, na njihov zahtjev .

KPA Unicon


0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *