Podsjećamo na rok važenja okolinskih dozvola

Published by Eko Forum on

Zakon o zaštiti okoliša FBiH (“Službene novine FBiH”, 33/03 i 39/09):

Član 116.
Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 KM do 15.000,00 KM kazniće se za prekršaj svako pravno lice koje:

  • prekrši zahtjeve iz člana 67. ovog zakona;
  • izgradi ili rukovodi radom pogona i postrojenja ili obavlja aktivnosti bez pribavljene okolinske dozvole ili suprotno okolinskoj dozvoli ili propisima;
  • ne ispunjava zahtjeve ili uvjete utvrđene okolinskom dozvolom ili propisima;
  • ne podnosi nadležnim organima informacije, podatke ili dokumente koji su potrebni, prema ovom zakonu ili drugim propisima;
  • ne izradi plan preventivnih mjera za sprečavanje nesreća većih razmjera i ne preduzme preventivne mjere i
  • ne izradi unutrašnji plan intervencije i ne dostavi ga organu iz člana 83. ovog zakona.

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 1.500,00 KM za prekršaje iz stava 1. ovog člana kaznit će se fizičko lice i odgovorno lice u pravnom licu.


0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *