Sretna nova 2020

Rokovi su istekli… opet

Danas su (ponovo) istekli više puta prolongirani rokovi za realizaciju ključnih mjera za smanjenje zagađenja iz obnovljene okolinske dozvole. Želimo 2020. godinu dočekati s odgovornijim ponašanjem i konačnim uspješnim završetkom projekata koji će smanjiti zagađenje u Zenici, da se ne bi morala ostvariti upozorenja ministarstva objavljena u septembru 2019.

Dozvole

Podsjećamo na rok važenja okolinskih dozvola

Zakon o zaštiti okoliša FBiH (“Službene novine FBiH”, 33/03 i 39/09): Član 116. Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 KM do 15.000,00 KM kazniće se za prekršaj svako pravno lice koje: prekrši zahtjeve iz člana 67. ovog zakona; izgradi ili rukovodi radom pogona i postrojenja ili obavlja aktivnosti bez pribavljene okolinske dozvole ili suprotno okolinskoj Read more…