Novi propisi

Published by Eko Forum on

Općina Zenica je Eko forumu nedavno dostavila novi Operativni plan interventnih mjera za djelovanje u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka na području Općine Zenica. Plan je usvojila Komisija za praćenje stanja okoliša u julu 2014. godine. Planom je predviđen niz mjera koje treba sprovoditi u slučajevima prekomjernog zagađenja zraka, a za realizaciju tih mjera zadužen je Operativni štab, na čijem čelu je Načelnik općine Zenica.

Za pružanje informacija građanima u vezi tih mjera zadužena Služba za komunalne poslove i ekologiju Općine Zenica, koju možete kontaktirati na telefon 032 244 263.

Kompletan tekst Operativnog plana dostupan je na ovom linku.

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je novi Zakon o prekršajima u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 63/14), koji je stupio na snagu 14.08.2014.godine.

Najvažnija izmjena u tom zakonu u vezi zaštite okoliša je povećanje maksimalne kazne za prekršaje iz oblasti zaštite okoline sa 1.500 na 10.000 KM za fizičke osobe, sa 3.000 na 20.000 KM za odgovorno lice u pravnoj osobi, te sa 15.000 na 200.000 KM za pravne osobe (član 22 Zakona).

Tekst novog Zakona dostupan je na ovom linku.

U “Službenim novinama FBiH”, br 73/14 od 10.09.2014. godine, objavljen je novi Zakon o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine. I u ovom Zakonu povećane su kaznene odredbe za pravna lica sa nekadašnjih 1.000-10.000 na 3.000-15.000 KM, ali te kazne nisu usklađene sa novim Zakonom o prekršajima.
Tekst novog Zakona dostupan je na ovom linku.

Okončana je javna rasprava o nacrtu novog Zakona o zaštiti okoliša FBiH. Eko forum je u okviru javne rasprave uputio Primjedbe na nacrt Zakona, koje možete pročitati na našoj web stranici.

Tekst nacrta Zakona dostupan je na ovom linku.0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana.