Želimo vidjeti kalkulaciju cijene grijanja grada

Published by Eko Forum on

Zahtjev kompanije ArcelorMittal da javno preduzeće Grijanje za njih nabavlja ugalj i zemni plin je neopravdan i neprihvatljiv za Zenicu.

Kao što smo objavili prije sedam dana, zenička željezara samo 15% proizvedene toplotne energije tokom godine potroši za grijanje grada, a sve ostalo troši za potrebe integralne proizvodnje. Više od polovine te energije se proizvede iz tehničkih plinova koje ArcelorMittal ne kupuje, jer oni nastaju kao nusproizvod koksare i visoke peći.

Da bi se izbjegle špekulacije oko cijene pojedinih goriva, ekonomske krize i drugih izgovora kojima se pravda povećanje cijene grijanja, zahtijevamo da ArcelorMittal objelodani kalkulaciju cijene toplotne energije. “Ogromni gubici” koje ova kompanija pominje u svom zahtjevu moraju biti argumentovani, jer naši pokazatelji govore sasvim suprotno.

Građani Zenice nisu krivi za ekonomsku krizu i za navodne gubitke ArcelorMittala. Navodne, jer je tokom 2011. godine ArcelorMittal Zenica povećao ukupan prihod za 25%, izvoz za 29% i investicije za 55% u odnosu na 2010. godinu, a sve sa istim brojem od 3050 zaposlenih. Ukupni prihod ArcelorMittala za 2011. godinu je 668 miliona KM, investicije su iznosile 14 miliona (od čega 6,5 za ekologiju), a za isporučenu toplotnu energiju za grijanje građani Zenice su ArcelorMittalu platili 9,2 miliona KM.

Građani već godinama trpe i tolerišu prekomjerno zagađenje iz ove fabrike, a taj atak na naše zdravlje se ničim ne kompenzira. ArcelorMittal bi trebao smanjiti cijenu grijanja grada barem za onaj procenat za koji prekoračuje dozvoljene limite zagađenja. Kad emisije polutanata svede u zakonom dozvoljeni okvir, plaćat ćemo realnu cijenu grijanja, a sve dotad nemaju moralno pravo zahtijevati bilo šta od građana Zenice.


0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana.