Ekološke investicije od 79 miliona eura, ali ne u Zenici

Published by Eko Forum on

Na web stranici kompanije ArcelorMittal, objavljena je vijest da su investicijama od 41+38 miliona eura uspjeli smanjiti godišnje emisije zagađujućih materija u zrak za 440.000 tona. Na našu žalost, te investicije nisu realizovane u Zenici, nego u Belgiji i Njemačkoj. Nadamo se da ćemo dočekati da zenički ogranak ove kompanije konačno krene s ovakvim investicijama, kako bismo imali ekološki održivu fabriku, čije je zagađenje u zakonom propisanim granicama.

U prilogu Vam donosimo prevod teksta sa web stranice kompanije ArcelorMittal:

U nastojanju da se smanji utjecaj na okoliš, postrojenja ArcelorMittal širom svijeta provode ekološke projekte i inicijative, od recikliranja otpada do sadnje stabala eukaliptusa.

ArcelorMittal postrojenja u Gentu, Belgija i Bremenu, Njemačka prerađuju i ponovo koriste svoje otpadne plinove, da bi smanjili svoje emisije i potrošnju energije. Njihovi projekti su identificirani kao najbolje prakse, koje bi trebali slijediti i ostali ogranci ove kompanije.

Gent

Prerada energetski bogatih dimnih plinova u Gentu, Belgija:
ArcelorMittal Gent u Belgiji proizvodi čelik koristeći proces visoke peći. U tom procesu, željezna ruda i ugalj (u obliku koksa) se pretvaraju u tekuće sirovo željezo. Sirovo željezo sadrži 4,6% ugljika, daleko iznad 0,4% potrebnih za kvalitetan tečni čelik. Da bi se uklonio višak ugljika, sirovo željezo se oksidira čistim kisikom.
Tokom procesa izgaranja, nastaje velika količina energijom bogatih dimnih plinova. Do sada je Gent sagorijevao te plinove kroz dimnjak. Međutim, od jula 2011, postrojenje preusmjerava dimne plinove u rezervoar kapaciteta 90.000 m3.
Oko polovina spremljenog plina se koristi u željezari, a ostatak se koristi na lokalnoj termoelektrani. ArcelorMittal Gent procjenjuje da će to smanjiti ukupnu potrošnju energije u toj željezari za 3% i smanjiti CO2 ekvivalentne emisije za 170.000 tona godišnje. Upotreba otpadnih dimnih plinova u željezari je smanjila potrošnju energije za 0,7 GJ po toni čelika. Dok je cijena izgradnje sistema nešto više od 38.000.000 €, ArcelorMittal je izračunao da će se ova investicija isplatiti u roku od dvije godine.

Gent


Recikliranje konvertorskog plina u Bremenu, Njemačka:
ArcelorMittal Bremen u Njemačkoj je proveo projekat vrijedan 41 milion eura za obnovljivu energiju, niže emisije prašine i smanjenje emisija NOx. Projekat se temelji na novoizgrađenom postrojenju za preradu plina na BOF čeličani i sistemima za otprašivanje.
Postrojenje za preradu plina omogućit će Bremenskoj željezari da smanji emisiju CO2-ekvivalentnih emisija do 270.000 tona godišnje. Oko 80% prikupljenog plina će biti spaljeno u pećima u valjaonici, zamijenivši zemni plin. Preostali plin će se u željezari koristiti za proizvodnju električne energije.
Tokom rekonstrukcije za implementaciju novih sistema, plamenici za ložišta su prilagođeni za smanjenje emisije NOx za više od 25%. Uporedo s nižim emisijama prašine i korištenjem energetski bogatih plinova, ovo je treći zeleni učinak ovog projekta.

Categories: Novosti

0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *