ArcelorMittal više ne želi grijati Zenicu?

Published by Eko Forum on

U prostorijama Eko foruma u petak, 31. maja održan je sastanak s predstavnicima kompanije ArcelorMittal Zenica.
Poziv na sastanak, s prijedlogom dnevnog reda, s listom pitanja i molbom da sastanku prisustvuje i neko iz menadžmenta ko nas može informisati o investicijama, uputili smo direktoru Kulkarniju još u aprilu. Na ovaj sastanak su došli S. Kapetanović, M. Tuce, A. Sivro i M. Imamović, bez predstavnika stranog investitora.

Informacija o planiranim projektima za zaštitu okoliša koju smo dobili na sastanku je bila ista kao ona koju smo dobili u julu i u novembru 2011: svi projekti kasne s realizacijom, pripremaju se tenderi, elaborati, potpisani su ugovori s izvođačima, ali rezultata najvažnijih projekata neće biti prije marta 2013. godine. Planirana su ulaganja nekoliko desetina miliona KM koja bi trebala značajno smanjiti emisiju prašine, ali ta ista obećanja slušamo već 7 godina.

Čestitali smo ArcelorMittalu na izvrsnim poslovnim rezultatima u 2011. godini (profit po toni čelika je povećan sa 100 na 118 USD u odnosu na 2010. godinu), ali smo dobili odgovor da se pozitvno poslovanje odnosi na globalne operacije, a da zenička kompanija navodno već tri godine posluje s gubitkom.

Pitali smo da li će doći do novog povećanja cijene grijanja za grad za sezonu 2012/2013. ArcelorMittal tvrdi da je sadašnja cijena grijanja za njih preniska i da su od Općine nedavno tražili da se promijeni način plaćanja – ArcelorMittal traži da Općina nabavlja energente, a da oni samo naplate njihovo spaljivanje u kotlu, kao što se radilo prije pokretanja integralne proizvodnje. Više bi im odgovaralo da se Zenica grije na neki drugi način, tako da smo razgovarali o mogućim alternativnim rješenjima za grijanje grada.

Jedno od planiranih rješenja je kombinovana elektrana na zemni plin KTG, ali realizacija tog projekta je veoma upitna, jer još uvijek nema investitora, a energetski objekat tako velikog kapaciteta se ne može napajati postojećim plinovodom. Vlada Federacije BiH je u martu 2009. izradila “Strateški plan i program razvoja energetskog sektora Federacije BiH“, u kojem se konstatuje da je u zimskim mjesecima plinovod opterećen do maksimalnog kapaciteta. Čak i planiranom gradnjom kompresorske stanice u Zvorniku, projektovani kapacitet KTG elektrane je toliki da će plina za elektranu biti dovoljno samo ljeti, tako da se grad ne može zagrijavati na taj način.EKO FORUM već duže vrijeme zagovara ideju grijanja grada toplotnom energijom iz Termoelektrane Kakanj iz više razloga:

  • U TE Kakanj postoje izgrađena postrojenja koja rade sa domaćim resursima i koja ne zavise od stranih investitora kao postrojenja ArcelorMIttal.
  • Priključenjem Zenice na sistem daljinskog grijanja iz TE Kakanj povećava se stepen iskorištenja energije u Kaknju, smanjuje se specifična emisija polutanata.
  • Gradnja toplovoda Zenica-Kakanj je posao koji se može uraditi vlastitim snagama, upošljavanjem domaće građevinske operative, a može se realizovati kao dio trase auto-puta, čime se eliminišu troškovi eksproprijacije.
  • Gradnja toplovoda od Kaknja do Zenice je višestruko jeftinija od gradnje termoelektane na zemni plin.
  • Cijena toplote koja će se nabavljati iz TE Kakanj bi omogućila J.P. “Grijanje“ da se ozbiljnije posveti rekonstrukciji toplovoda u gradu, kako bi se smanjili sadašnji gubici toplote.

U okviru gradnje GGM u Zenici planirana je i rekonstrukcija magistralnog toplovoda, ali samo do lokacije buduće elektrane KTG. ArcelorMittal ne planira spajanje te infrastrukture na svoj pogon Energetike, jer im grijanje grada nije prioritet. EKO FORUM će zahtijevati od općinske vlasti da se instalacija toplovoda trasom GGM-a usaglasi sa J.P. “Elektroprivreda“, kako bi se stvorili uslovi za grijanje grada iz TE Kakanj.


0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana.