Ko ostvaruje ekstra profit na cijeni grijanja u Zenici?

Published by Eko Forum on

Na dnevnom redu 32. sjednice Općinskog vijeća Zenica, koja je zakazana za četvrtak, 28.7.2011, jedna od tačaka dnevnog reda je “Program organizovanja sezone grijanja 2011/2012. godina“. Eko forum Zenica je nakon odluke o povećanju cijene grijanja za narednu sezonu uputio otvorena pisma Općini i J.P. Grijanje, ali na postavljena pitanja još nismo dobili odgovore.

Zahtijevamo da, prije usvajanja tog Programa, Općinski vijećnici povuku svoju odluku o povećanju cijene grijanja, jer je prema raspoloživim informacijama, ta cijena pretjerano visoka i kao takva služi isključivo za ostvarivanje ekstra profita firmi ArcelorMittal na račun građana Zenice.

Kakvu politiku vodi Općina prema svojim građanima najbolje se vidi iz elaborata pod nazivom “Realno mogući koncept samoodrživosti sistema daljinskog grijanja grada Zenice” koji je urađen aprila 2007. godine. U tom materijalu je stručna radna grupa Općine napisala da “PAD PLATEŽNE MOĆI KORISNIKA GRIJANJA ISPOD EGZISTENCIJALNOG MINIMUMA MOŽE DOVESTI DO BLOKADE SISTEMA GRIJANJA”. Evidentan pad broja korisnika se danas kompenzira povećanjem cijene grijanja. Na taj način se problem samo usložnjava, umjesto da se rješava. Cijena grijanja treba da bude stimulativna, kako bi se broj korisnika povećavao umjesto da se smanjuje. Tako bismo imali i manje troškove i čišći zrak.

Cijena grijanja u Zenici je trenutno najviša u Bosni i Hercegovini. Bez PDV-a, grijanje u Zenici košta 2,39 KM/m2, a u drugim BH gradovima se cijena kreće od 1,43 KM/m2 (Tuzla i Kakanj) do 2,38 KM/m2 (Sarajevo). Sarajevo ima skuplje grijanje jer toplane u Sarajevu koriste skupi zemni plin za proizvodnju toplotne energije, bez mogućnosti proizvodnje električne energije. U Zenici, Kaknju i Tuzli se toplota za grijanje obezbjeđuje uz proizvodnju električne energije (kogeneracija), što povećava efikasnost i omogućuje povoljnu cijenu grijanja. Zenica je prije rata bila poznata po veoma niskoj cijeni grijanja, zahvaljujući korištenju nusprodukata metalurške proizvodnje, koksnog i visokopećnog plina. Zenička toplana i danas kao gorivo koristi ugalj, zemni plin, ali i značajne količine koksnog i visokopećnog plina, tako da Zenica mora imati barem istu, ako ne i nižu cijenu grijanja od one koju plaćaju građani Kaknja i Tuzle.

Eko forum posebno zabrinjava problem sve manjeg broja korisnika gradskog grijanja, jer se usljed povećanja cijene sve više građana odlučuje da raskine ugovor s J.P. Grijanje. To će sigurno dovesti do povećanog zagađenja zraka ove zime.

Nadamo se da cijena grijanja za narednu sezonu nije priprema građana Zenice na cijenu po kojoj će toplotnu energiju isporučivati gasna elektrana KTG, ukoliko se ikad izgradi. Strategija razvoja općine Zenica za narednih 10 godina ne uzima u obzir mogućnost korištenja toplotne energije iz termoelektrane Kakanj, iako se izgradnjom autoputa otvara mogućnost jeftinije izgradnje toplovoda za transport energije čija je cijena danas duplo niža od cijene koju diktira kompanija Arcelormittal. Smatramo da strategiju nije racionalno praviti bez alternativnih rješenja.


0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana.