Otvoreno pismo povodom povećanja cijene grijanja

Published by Eko Forum on

Općinsko vijeće Zenice je na sjednici održanoj 15. juna donijelo odluku o značajnom povećanju cijene grijanja. Smatramo da ova odluka nije opravdana i da je treba povući prije početka grijne sezone, jer će ta odluka za posljedicu imati enormno povećanje aerozagađenja.
Usljed povećane cijene grijanja, veliki broj građana se već odlučio da prestane koristiti gradsko grijanje. Uz novu cijenu električne energije koja važi od danas, sigurno je da ćemo ove zime imati daleko veći broj domaćinstava koja će se zagrijavati loženjem uglja.
Mala visina dimnjaka kućnih ložišta, uz nepovoljne meteorološke uslove, kao i poznate probleme sa koksarom, visokom peći i aglomeracijom, će ove zime dovesti do ekstremno visokih koncentracija SO2. Na taj način će, uz veću cijenu struje i grijanja, građani biti izloženi troškovima liječenja respiratornih oboljenja, poslodavci troškovima bolovanja, a priroda kiselim kišama.
Zahtijevamo od J.P. Grijanje:

  1. Da nam daju informaciju o broju domaćinstava koja su koristila, i o broju onih koja su prestala koristiti njihove usluge tokom posljednjih 5 sezona.
  2. Da otpišu potraživanja koja su zastarjela i ne mogu se naplatiti ni sudskim putem, kao što je to učinilo j.p. Vodovod i kanalizacija.
  3. Da cijenu energije koju isporučuje ArcelorMittal uporede sa cijenama energije iz termoelektrana Kakanj i Tuzla.
  4. Da ponude prihvatljivo tehničko rješenje i rokove za potpuni prelazak na obračun cijene prema utrošenoj energiji umjesto po površini stana, kao što je predviđeno zakonom.

Zahtijevamo od Općinskog vijeća:

  1. Da svojom odlukom obaveže j.p. Grijanje na realizaciju gore navedenih zahtjeva.
  2. Da vijećnike koji su glasali za povećanje cijene upozna s cijenom grijanja u gradu, jer prema izbornim rezultatima većina vijećnika dolazi iz područja koja ne koriste usluge j.p. Grijanje.
  3. Da javno objavi informaciju koliko vijećnika koji su glasali za povećanje cijene grijanja uopšte ne koristi usluge j.p. Grijanje.
  4. Da cijenu grijanja vrati na cijenu iz sezone 2010/2011.
  5. Da pokrene aktivnosti na uspostavljanju katastra zagađivača, kako bi se moglo odrediti koliki je udio kućnih ložišta, industrijskih postrojenja i malih kotlovnica u zagađenju zraka u Zenici.

Eko forum Zenica

dostavljeno:        
– Općinskom vijeću Zenica
– j.p. Grijanje Zenica
– Načelniku općine Zenica
– Medijima


0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana.