Ocjena rezultata mjerenja zagađenosti zraka na mjernom mjestu TETOVO u periodu od 21. oktobra do 21. novembra 2010. godine

Published by Eko Forum on

Pomoću mobilne stanice UNZE vrše se kontinuirana mjerenja zagađenosti zraka na lokaciji mjernog mjesta TETOVO. Na zvaničnoj web stranici općine Zenica (www.zenica.ba) objavljeni su satni prosjeci koncentracija polutanata. Radi ocjene rezultati mjerenja su obrađeni i prikazani u tabelama (Tabela 1 i Tabela 2). Na osnovu toga daje se slijedeća OCJENA zagađenosti zraka na mjernom mjestu TETOVO u periodu od 21.oktobra do 21.novembra 2010.godine:

 1. Ocjena zagađenosti zraka na osnovu dnevnih prosjeka koncentracija polutanata na mjernom mjestu TETOVO (Tabela 1): 
  1. Dnevni prosjeci koncentracija lebdećih čestica PM10 (čestice manje od 10 mikrometara) u periodu mjerenja od 21. oktobra do 21. novembra 2010. godine prekoračili su 19 dana vrijednost od 100 mikrograma po kubnom metru, a prema propisima FBiH ne smije biti prekoračeno više od 7 dana u toku cijele kalendarske godine.
  2. Katastrofalno je stanje bilo 25. oktobra 2010. godine kada je dnevni prosjek lebdećih čestica PM10 iznosio 477 mikrograma po kubnom metru.
  3. Dnevni prosjeci koncentracija SO2 u periodu mjerenja od 21. oktobra do 21. novembra 2010. godine prekoračili su 3 dana vrijednost od 240 mikrograma po kubnom metru zraka, a prema propisima FBiH ne smije biti prekoračeno više od 7 dana u toku cijele kalendarske godine.
 2. Ocjena zagađenosti zraka na osnovu satnih prosjeka koncentracija polutanata na mjernom mjestu TETOVO (Tabela 2):
  1. U periodu mjerenja od 21.oktobra do 21.novembra 2010.godine utvrđeni su vrlo visoki maksimalni satni prosjeci lebdećih čestica PM10, ali ne postoje norme za satne prosjeke koncentracija lebdećih čestica PM10 niti u FBiH niti u EU.
  2. U istom periodu mjerenja utvrđena su prekoračenja satnih prosjeka koncentracija SO2 od 500 mikrograma po kubnom metru i to u dane 23, 29 i 30 oktobra, te 4, 5 i 18. novembra 2010. godine
  3. Na www.zenica.ba može se uočiti da je broj prekoračenja satnih prosjeka koncentracija SO2 od 500 mikrograma po kubnom metru iznosio:
   • 4 sata uzastopno (507, 758, 893, 701 µg/m3) na dan 23. oktobar 2010, a to znači dostignut je nivo “UZBUNE”.
   • 1 sat (524 µg/m3) na dan 29.oktobra 2010. godine
   • 2 sata uzastopno (554, 600 µg/m3) na dan 30. oktobra 2010. godine
   • 1 sat (561) na dan 4. novembra 2010. godine
   • 1 sat (532) na dan 5. novembra 2010. godine
   • 3 sata uzastopno (515, 540, 570 µg/m3) na dan 18. novembar 2010, a to znači dostignut je nivo “UZBUNE”.
   To znači da je u periodu mjerenja od 21. oktobra do 21. novembra 2010. godine satni prosjek koncentracija sumpornog dioksida od 500 mikrograma po kubnom metru prekoračen 12 sati, a prema propisima FBiH ne smije biti prekoračen više od 24 sata u toku cijele kalendarske godine.
 3. Koncentracije nitroznih plinova (NO, NO2, NOx), ozona O3 i ugljičnog monoksida CO bili su u granicama normi.
 4. Posebna zapažanja i pitanja:
  1. Kao po pravilu svakog vikenda u Tetovu je bila velika zagađenost zraka lebdećim česticama PM10.
  2. Tokom vikenda 13 i 14. novembra 2010. godine satni prosjek koncentracija lebdećih čestica PM10 dostizao je 241, odnosno 243 mikrograma po kubnom metru zraka a dnevni prosjek je bio samo 105, odnosno 90 mikrograma po kubnom metru. Pošto postoje propisi samo za dnevne prosjeke a ne i za satne prosjeke lebdećih čestica PM10 dolazi se do zaključka da zagađivači mogu bezbrižno dobar dio dana zagađivati okolinu do mile volje samo da dnevni prosjek lebdećih čestica PM10 ne pređe kritičnu granicu od 100 mikrograma po kubnom metru zraka. To će tako trajati sve dok Inspekcija ne pođe raditi svoj posao. Znamo da svi građani prihvataju obrazloženje operatora-zagađivača da se preko noći ne mogu riješiti problemi zaštite okoline u Zenici ali se mora stanje postojeće zaštite okoline maksimalno koristiti a u nepovoljnim meteorološkim situacijama operator mora prilogođavati proizvodnju tako da zagađenost zraka ne prelazi nedopustivo visok nivo.
  3. Nedostaju rezultati mjerenja zagađenosti zraka benzenom (benzolom).
   Prema Ugovoru između Općine Zenica i UNZE na mobilnoj stanici treba da se kontinuirano mjeri zagađenost zraka benzenom (benzolom).
   Serviser je doveo uređaj za mjerenje koncentracija benzena (benzola) u ispravno stanje.
   Šta se sad čeka pa da konačno proradi uređaj za mjerenje koncentracija benzena (benzola) u zraku?
  4. Kako se moglo desiti da tokom cijelog dana 25. oktobra 2010. godine iz sata u sat koncentarcije lebdećih čestica PM10 na mjernoj stanici u Tetovu budu ekstremno visoke (preko 400 mikrograma po kubnom metru zraka) a da voditelj mjerenja (Centar za ekološki inženjering Instituta za mašinstvo Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici) ne reaguje i odmah obavijesti nadležne institucije da provjere šta se to dešava u naselju Tetovo, šta treba hitno poduzeti i šta saopštiti građanima Tetova?

EKO  FORUM ZENICA


Prilozi:
Tabela 1: Rezultati mjerenja zagađenosti zraka na mjernom mjestu TETOVO – dnevni prosjeci koncentracija polutanata

DanNO 
µ
g/m3
NO2
µg/m3
NOx 
µg/m3
Lebdeće Čestice
PM10 
µg/m3
O3
µg/m3
CO
µg/m3
SO2 
µg/m3
21.10.2010381162302927119
22.10.201061218104132229163
23.10.2010141631129 subota82094290
24.10.2010111324194 nedjelja81637173
25.10.2010411455477141938184
26.10.201025616243062106
27.10.201016727333024103
28.10.201016848372927108
29.10.2010101323132122265208
30.10.201091726128 subota121837241
31.10.201051217162 nedjelja231916151
1.11.201091423238181583162
2.11.201081422187131814146
3.11.201010122113092114143
4.11.201071320149132061160
5.11.20109162514171992194
6.11.201081524132 subota112010197
7.11.201039129172152151
8.11.20102685339103
9.11.20102682947101
10.11.2010267374396
11.11.2010412166428118
12.11.201038113830144
13.11.201051621105  subota15168
14.11.2010511169015121
15.11.20106142013314148
16.11.20105131814713159
17.11.20107121910611143
18.11.201010122211016217
19.11.2010411159322124
20.11.201081312976191
21.11.2010201535182 nedjelja9313


Tabela 2: Rezultati mjerenja zagađenosti zraka na mjernom mjestu TETOVO – maksimalni satni prosjeci

DanNO 
µ
g/m3
NO2
µg/m3
NOx 
µg/m3
Lebdeće Čestice
PM10 
µg/m3
O3
µg/m3
CO
µg/m3
SO2 
µg/m3
21.10.201091624108603246257
22.10.2010172532197433020291
23.10.2010483277274 subota192864893
24.10.2010262439501 nedjelja152765274
25.10.201079291027421475989326
26.10.2010391134343211162
27.10.20102101292483171145
28.10.201041114175503152161
29.10.2010282450227492942524
30.10.2010253653318 subota372740600
31.10.2010162534499 nedjelja572560293
1.11.2010323163617522629213
2.11.2010342251316512560231
3.11.2010201937203433138356
4.11.2010382357360552529561
5.11.2010253549316272694532
6.11.2010292845360 subota392683476
7.11.201092126230 nedjelja383164271
8.11.20106142118860136
9.11.2010614216366141
10.11.20107162312570125
11.11.201013263811653174
12.11.2010815237861333
13.11.2010143144241 subota46400
14.11.2010131929243 nedjelja57185
15.11.201018264031232263
16.11.201011324135936382
17.11.201017263719023236
18.11.201034275829042570
19.11.201010223133940 152
20.11.201019224122413 417
21.11.2010422655511 nedjelja38 475

Na www.zenica.ba mogu se očitati satni prosjeci koncentracija polutanata u navedenom periodu mjerenja.

Grafički prikaz zagađenosti zraka lebdećim česticama PM10 (čestice manje od 10 mikrometara) u naselju TETOVO; Mjerenja pomoću mobilne stanice UNZE:


Norma za ocjenu: Dnevni prosjek koncentracija lebdećih čestica PM10 smije najviše 7 dana u toku cijele kalendarske godine biti veći od 100 mikrograma po kubnom metru zraka.


0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana.