Primjedbe na Studiju o procjeni utjecaja na okoliš za pogon i postrojenja za proizvodnju električne i toplinske energije “KTG Zenica d.o.o.” Zenica

Published by Eko Forum on

Radi ocjene valjanosti i kompletnosti “Studije o procjeni utjecaja na okoliš za pogon i postrojenja za proizvodnju električne i toplinske energije “KGT ZENICA” d.o.o. Zenica, koju je u januaru 2010. godine uradio Centar za ekološki inžinjering Univerziteta u Zenici, daje se poređenje sa“STUDIJOM O UTJECAJU NA OKOLIŠ CILJANOG SADRŽAJA ZA KOGENERACIJSKO POSTROJENJE U KRUGU DIOKI d.d. ZAGREB” koju je uradio “EKONERG” d.o.o. Zagreb (2008.).

A. Šta je planirano da se gradi u DIOKI dd-Zagreb?
“Planirana je izgradnja novog kogeneracijskog postrojenja s plinskom turbinom odnosno turbogeneratorom snage do cca 30 MW električne energije i kotlom na otpadnu toplinu za proizvodnju pare tlaka 80 bara, temperature 480ºC u količini od 40 t/h.
Kogeneracijsko postrojenje će kao gorivo u plinskoj turbini koristiti isključivo prirodni plin iz postojećeg sustava visokotlačnog plina na lokaciji, a kao gorivo u goraču dodatnog loženja (na ulazu u kotao na otpadnu toplinu) prirodni plin ili mješavinu plina dobivenog iz proizvodnog procesa (plin bogat vodikom, interne oznake H2RG).
Opremu novog kogeneracijskog postrojenja DIOKI čine plinsko turbo-generatorsko postrojenje (TG-set) i postrojenje kotla na otpadnu toplinu (HRSG).”

B. Kako je vršena procjena utjecaja na okoliš od novog kogeneracijskog postrojenja u DIOKI d.d. Zagreb?

Utjecaj  na zrak
“Za proračun koncentracija NOX u okolici DIOKI-ja primijenjen je gaussovski model disperzije ISCST3 Američke agencije za zaštitu okoliša (US EPA). Primijenjena je tzv. “screening” metoda odn. proračun disperzije sa skupom meteoroloških podataka s kojima se dobivaju najveće satne koncentracije onečišćujućih tvari u okolici izvora.”

Buka
“Da bi novo kogeneracijsko postrojenje zadovoljilo zahtjeve iz Pravilnika s obzirom na obje zone buke u bliskoj okolici (u kritičnom noćnom razdoblju), tj. 3. (zona mješovite, pretežito stambene namjene) i 4. (zona mješovite, pretežito poslovne namjene sa stanovanjem) zonu buke, potrebno je odabrati, odnosno u natječajnoj dokumentaciji zahtijevati, kogeneracijsko postrojenje za koje će proizvođač jamčiti razinu buke od 50 dB(A) na 100 m od postrojenja.”

C. Kako je vršena procjena uticaja na okoliš od novog kogeneracijskog postrojenja u “KTG ZENICA” d.o.o ?

Nije dato “nulto stanje” zagađenosti okoline.
Nije izvršena procjena uticaja  emisije NOx iz “KTG ZENICA” d.o.o na prizemne koncentracije NOx u okolini.
Nisu dati uslovi za postrojenja TE-TO u vezi buke u okolini?

D. Emisije NOx
Treba konstatovati da je u Tabeli 5 Studije za “KTG ZENICA” d.o.o. Zenica navedena emisija NOx=190 t/god., a u Studiji za DIOKI d.d. Zagreb piše:
“Godišnje emisije plinske turbine, uz konzervativnu pretpostavku neprekidnog rada kroz cijelu godinu (8760 h/god) i uz emisije na razini garantiranih od proizvođača turbina, tada bi iznosile:
• NOx: 115 t/god                                                           
• CO: 231 t/god.”

ZAKLJUČAK
Na  osnovu naprijed iznesenog može se zaključiti da Studija o procjeni utjecaja na okoliš za pogon i postrojenja za proizvodnju električne i toplinske energije “KTG ZENICA” d.o.o. Zenica (januar 2010.) nije urađena na profesionalnom nivou i treba je doraditi u poglavlju UTJECAJ NA OKOLIŠ (Utjecaj na zrak, Buka).

STRUČNI TIM EKO FORUMA ZENICA


0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana.