Prenosimo sa www.zenica.ba: Saopćenje za javnost Komisije za praćenje stanja okoliša općine Zenica

Published by Eko Forum on

Na sastanku Komisije za praćenje stanja okoliša općine Zenica, koja je održana 23.12. 2009. godine, posebno je dat akcenat na analizi pristiglih okolinskih dozvola za slijedeće pogone kompanije Arcelor Mittal Zenica:- Čeličana EAF 100T, Čeličana BOF, Visoka peć, Valjaonice i Kovačnica- ugovornim obavezama Univerziteta prema Općini na analiziranju mjerenja kvaliteta zraka i
– načinu informisanja javnosti.
Također su analizirani podaci o zagađenosti zraka koji su izmjereni na mobilnim mjernim stanicama Univerziteta i Ze-Do kantona.
Konstatovano je sljedeće:Komisija za praćenje stanja okoliša je pripremila primjedbe na dostavljene okolinske dozvole za pogone kompanije Arcelor Mittal Zenica sa posebnim akcentom na tehničke greške i neprecizirane rokove realizacije pojedinih aktivnosti iz Planova aktivnosti.Univerzitet u Zenici će prema ugovornim obavezama prema Općini dostavljati mjesečne, kvartalne i godišnje analize stanja kvaliteta zraka, kao i obavijesti Općini ukoliko su prekoračeni pragovi graničnih vrijednosti za upozorenje ili uzbunu, a u cilju preduzimanja interventnih mjera.Analizirana su mjerenja koja su vršena mobilnim stanicama Univerziteta i Ze-Do kantona locirana u Tetovu u periodu od 17.12.2009. godine i konstatovano je da su koncentracije pojedinih polutanata znatno veće od dozvoljenih graničnih vrijednosti, a posebno sumpordioksida, benzena i lebdećih čestica PMI0 sa velikim učešćem čestica PM 2,5 i PM 1,0 (fina prašina).U cilju informisanja javnosti Komisija za praćenje stanja okoliša zahtjeva da se rezultati o mjerenju kvalitete zraka obavezno prezentiraju javnosti preko Web stranice Općine i Univerziteta.Komisija predlaže da općinsko Vijeće pokrene proceduru kod Federalnog ministarstva okoliša i turizma oko donošenja pravilnika graničnih vrijednosti zagađenosti zraka sa koncentracijama benzena i lebdećim česticama PM 2,5.   Predsjednik komisije
Muhamed Pašić, dipl.ing gra

0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana.