Osvrt na rezultate mjerenja zagađenosti zraka pomoću mobilne automatske stanice ZDK na lokaciji “KANAL”

Published by Eko Forum on

Zagađenost zraka u Zenici na mjernom mjestu „KANAL“
Period mjerenja: 30.novembar-14.decembar 2009.godine     Mobilna mjerna stanica ZDK

A) Koncentracije lebdećih čestica manjih od 10 mikrometara, LČ 10 (PM10)

Mjerno mjesto:
KANAL -Zenica
Koncentracije lebdećih čestica LČ 10 (µg/m3)
DanDnevni prosjekMax. satni prosjekMin. satni prosjek
30.novembar 2009.7524920
1.decembar 2009.6416514
2.decembar 2009.8418415
3.decembar 2009.10422650
4.decembar 2009.9119854
5.decembar 2009.377915
6.decembar 2009.11925353
7.decembar 2009.212355105
8.decembar 2009.253408171
9.decembar 2009.772888
10.decembar 2009.671898
11.decembar 2009.14620373
12.decembar 2009.6019529
13.decembar 2009.33609
14.decembar 2009.5012121
PROSJEK98  

Granična vrijednost zagađenosti zraka lebdećim česticama LČ 10 (PM 10) prema propisima BiH:
Godišnji prosjek koncentracija lebdećih čestica LČ 10 (PM 10) ne smije biti veći od 50 mikrograma po kubnom metru s tim da dnevni prosjek od 100 µg/m3 ne smije biti prekoračen više od 7 dana u toku kalendarske godine.
Ocjena:

  1. U toku 15-dnevnog mjerenja (30.novembar – zaključno 14.decembar 2009.godine) na mjernom mjestu „KANAL“-Zenica dnevni prosjek koncentracija LČ 10 od 100 µg/m3 bio je prekoračen 5 dana, a prema propisima dozvoljeno je najviše 7 dana u toku kalendarske godine.
  2. U periodu mjerenja od 30.novembra do zaključno 14.decembra prosjek svih koncentracija LČ 10 (PM 10) na mjernom mjestu „KANAL“-Zenica iznosio je 98 µg/m3. To je prilično visok prosjek i kao takav značajno utiče na godišnji prosjek koji ne bi smio biti veći od 50 µg/m3.
  3. Pregledom satnih prosjeka koncentracija lebdećih čestica LČ 10 (PM 10) primjetni su intervali visokih koncentracija (najčešće u noćnim satima) i nižih koncentracija danju.

B) Koncentracije lebdećih čestica manjih od 2,5 mikrometara, LČ 2,5 (PM2,5)

Mjerno mjesto:
KANAL -Zenica
Koncentracije lebdećih čestica LČ 2,5 (µg/m3)
DanDnevni prosjekMax. satni prosjekMin. satni prosjek
30.novembar 2009.6823414
1.decembar 2009.5714611
2.decembar 2009.7316214
3.decembar 2009.8719346
4.decembar 2009.7816642
5.decembar 2009.357614
6.decembar 2009.10322049
7.decembar 2009.18631393
8.decembar 2009.236386162
9.decembar 2009.712727
10.decembar 2009.621797
11.decembar 2009.13619656
12.decembar 2009.5618828
13.decembar 2009.32549
14.decembar 2009.4811720
PROSJEK88  

U propisima BiH nisu definisane Granične vrijednosti zagađenosti zraka lebdećim česticama LČ 2,5 (PM 2,5).
U Hrvatskoj godišnji prosjek lebdećih čestica manjih od 2,5 mikrometra LČ2,5 (PM2,5) ne smije biti veći od 25 mikrograma po kubnom metru zraka.
U EU se priprema Smjernica (COUNCIL DIRECTIVE) po kojoj godišnji prosjek lebdećih čestica manjih od 2,5 mikrometra LČ2,5 (PM2,5) ne smije biti veći od 20 mikrograma po kubnom metru zraka.
Ocjena:

  1. U periodu mjerenja od 30.novembra do zaključno 14.decembra prosjek svih koncentracija LČ 2,5 (PM 2,5) na mjernom mjestu „KANAL“-Zenica iznosio je 88 µg/m3. To je visok prosjek i kao takav značajno utiče na godišnji prosjek koji ne bi smio biti veći od 25 µg/m3 po kriterijima koji vrijede u Hrvatskoj i EU.
  2. Pregledom satnih prosjeka koncentracija lebdećih čestica LČ 2,5 (PM 2,5) u primjetni su intervali visokih koncentracija (najčešće u noćnim satima) i nižih koncentracija (danju) u periodu mjerenja od 30.novembra do zaključno 14.decembra.

C) Koncentracije lebdećih čestica manjih od 1 mikrometar,LČ 1 (PM1)

Mjerno mjesto:
KANAL -Zenica
Koncentracije lebdećih čestica LČ 1 (µg/m3)
DanDnevni prosjekMax. satni prosjekMin. satni prosjek
30.novembar 2009.6221512
1.decembar 2009.521349
2.decembar 2009.6714613
3.decembar 2009.7917444
4.decembar 2009.7215539
5.decembar 2009.337313
6.decembar 2009.9720347
7.decembar 2009.17429187
8.decembar 2009.221354153
9.decembar 2009.652546
10.decembar 2009.581616
11.decembar 2009.12818550
12.decembar 2009.5217827
13.decembar 2009.31518
14.decembar 2009.4711419
PROSJEK82  

Nisu definisane Granične vrijednosti zagađenosti zraka lebdećim česticama LČ 1 (PM 1) niti u BiH niti u EU.

D) Udio finih čestica u LČ 10 (PM 10):
Na osnovu podataka iz predhodnih tabela slijedi:
– udio čestica manjih od 1 mikrometra u LČ 10: 84%
– udio čestica veličine između 1 i 2,5 mikrometra u LČ 10: 6%
– udio čestica veličine između 2,5 i 10 mikrometara u LČ 10: 10%
…………………………………………………………………………………………
Ukupno:                                                                                 100%.

Svakako da zabrinjava visoka zastupljenost čestica manjih od 1 mikrometra.

E) Vrijeme pojavljivanja maksimalnih satnih prosjeka koncentracija lebdećih čestica

KANAL
Zenica
Vrijeme
pojave
maximuma
Koncentracije lebdećih čestica
Maksimalni satni prosjeci (µg/m3)
DanLČ 10LČ 2,5LČ 1
30.nov 200900.00 – 1.00249234215
1.dec 2009.19.00-20.00165146134
2.dec 2009.23.00-00.00184162146
3.dec 2009.23.00-00.00226193174
4.dec 2009.17.00-18.00198166155
5.dec 2009.23.00-00.00797673
6.dec 2009.23.00-00.00253220203
7.dec 2009.20.00-21.00355313291
8.dec 2009.21.00-22.00408386354
9.dec 2009.00.00-1.00288272254
10.dec 2009.23.00-00.00189179161
11.dec 2009.19.00-20.00203196185
12.dec 2009.1.00-2.00195188178
13.dec 2009.17.00-18.00605451
14.dec 2009.15.00-16.00121117114

Ne postoje norme za maksimalne satne prosjeke koncentracija lebdećih čestica niti u BiH niti u EU.

ZAKLJUČAK:

  1. U periodu od 30.novembra do 14.decembra pomoću mobilne automatske stanice ZDK na mjernom mjestu „KANAL“-Zenica utvrđene su visoke koncentracije lebdećih čestica.
  2. Zabrinjava vrlo visok udio lebdećih čestica manjih od 1 mikrometra u respirabilnoj prašini.
  3. Pojavljivanje maksimalnih koncentracija lebdećih čestica utvrđeno je u noćnim satima, a znatno manje u toku dana.
  4. Automatska mjerna stanica ZDK registrovala je zagađenost zraka i drugim polutantima (SO2,CO,O3,NO/NO2/NOx) ali njihove vrijednosti nisu bile tako visoke kao što je to slučaj s lebdećim česticama PM10 , PM2,5 , PM1. To je bio razlog da su ovoj informaciji promatrane samo lebdeće čestice pogotovo što je ovo prvi put da su u Zenici istovremeno mjerene koncentracije lebdećih čestica PM10 , PM 2,5 i PM1.
  5. Slika stanja zagađenosti zraka lebdećim česticama je nekompletna jer nisu izvršene analize sadržaja teških metala (As,Cd,Mn,Zn,Ta,Pb,..) i policikličkih aromatskih ugljikovodika u lebdećim česticama PM10, PM2,5, PM1. To se sada ne može uraditi jer nedostaje specijalna oprema za uzorkovanje lebdećih čestica PM10, PM2,5 i PM1 i specijalna laboratorijska oprema za analize sadržaja navedenih štetnosti, od kojih većina ima kancerogene osobine.

Pripremio:
Mr Fahrudin Duran,dipl.ing.

Zenica, 18.decembra 2009


0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana.