Otvoreno pismo Ministru okoliša i turizma u Vladi FBiH

Published by Eko Forum on

– Ministru okoliša i turizma u Vladi FBiH Nevenku Hercegu;
– Direktoru Federalne uprave za inspekcijske poslove Ibrahimu Tirku;
– Glavnom kantonalnom tužiocu ZDK Murisu Hadžiselimović;
– Rektoru Univerziteta Zenica Sabahudinu Ekinoviću;
– Načelniku Općine Zenica Husejinu Smajloviću;
– medijima 

OTVORENO PISMO FEDERALNOM MINISTRU OKOLIŠA I TURIZMA, DIREKTORU FEDERALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE, GLAVNOM KANTONALNOM TUŽIOCU ZDK, REKTORU UNIVERZITETA ZENICA I NAČELNIKU OPĆINE ZENICA
u vezi sa zagađenjem iz kompanije «ArcelorMittal» Zenica 

Udruženje građana «Eko Forum» Zenica podsjeća nadležne institucije u akcidentu u kojem je u subotu, 22. avgusta zatrovan tok rijeke Bosne nizvodno od brane u zeničkom naselju Kanal, da je vrijeme da se odgovorni subjekti sankcionišu. S obzirom na težinu ovog prestupa koji je doveo do uništavanja flore, masovnog pomora ribe i onečišćenja rijeke Bosne, i to u njenom toku koji se tradicionalno poribljava, kao i na neodgovorno ponašanje kompanije «ArcelorMittal» Zenica, koja odbija da prizna odgovornost čak i nakon nepobitno utvrđene krivice za trovanje toka rijeke Bosne benzolom, fenolima i ostalim hemijskim spojevima opasnim za zdravlje, od Kantonalnog tužilaštva ZDK, čiji je predstavnik bio na licu mjesta zajedno sa predstavncima Kantonalne inspekcije i policije, tražimo pokretanje krivične odgovornosti protiv pojedinaca, ali i same kompanije za ovaj akcident.
Građani Zenice imaju pravo na obeštećenje, jer situacije poput ove događaju se češće nego što javnost pretpostavlja. «Eko Forum» Zenica spreman je u slučaju pokretanja krivične odgovornosti ponuditi svoja stručna saznanja, ali i vlastitim sredstvima dokazati da se putem industrijskog kolektora u naselju Kanal, naročito u periodima vikenda i noću, redovno u rijeku Bosnu ispuštaju značajne količine zatrovane vode iz industrijskih pogona «ArcelorMittala».
U Članu 61. Zakona o vodama Federacije BiH navodi se slijedeće: «Ako je uslijed iznenadnog slučaja, kvara ili drugih razloga nastala opasnost od zagađenja vode, pravno ili fizičko lice u vezi sa čijim je djelovanjem ili propustom takva opasnost nastala, mora odmah preduzeti sve potrebne mjere za sprečavanje ili ublažavanje utjecaja prouzrokovanih incidentom, te spriječiti ponovni nastanak incidenta». «ArcelorMittal» niti bilo ko drugi nije preuzeo krivicu za trovanje rijeke Bosne i niko nije preduzeo ništa da se posljedice spriječe ili ublaže, što treba da rezultira krivičnim sankcijama za propuštanje nastupanja koje je trebalo da uslijedi, u skladu sa Zakonom.
Federalna uprava za inspekcijske poslove ne bi smjela provoditi «blagu politiku» u izricanju sankcija zagađivačima. Generalno, kako je potvrdio i direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Ibrahim Tirak, za odgovornost kompanija kakva je «ArcelorMittal», koja zapošljava više hiljada radnika, Federalna uprava za inspekcijske poslove izriče minimalne sankcije za ogrožavanje okoliša. Gospodina Tirka podsjećamo da je Uprava «ArcelorMittala» nedavno zatražila mogućnost korekcije Kupoprodajnog ugovora, kojom bi proizvodnja i broj radnika bili reducirani zbog krize na tržištu, što znači da će broj radnika najvjerovatnije biti značajno smanjen. To se ogleda i u dosadašnjoj politici «slanja na čekanje», a proizvodnja u pogonima «ArcelorMittala» i dalje ugrožava i ugrožavat će građane Zenice i širu okolinu.
Da proizvodnja u pogonima «ArcelorMittala» višestruko ugrožava zdravlje stanovnika, može potvrditi i Izvještaj Zavoda za javno zdravstvo ZDK, prema kojem je broj respiratornih, kancerogenih i kardiovaskularnih oboljenja na području Zenice, u značajnom porastu tokom proteklih nekoliko godina. Odgovornost «ArcelorMittala» u ovom sklučaju se dakako ne može dokazati, s obzirom da građani nemaju podatke o nivou zagađenja iz industrijskih pogona, naročito ne one koji se odnose na zagađenja zabilježena unutar «ArcelorMittala». S obzirom da su Općina Zenica i Univerzitet u Zenici prije skoro tri mjeseca objavili da je nabavljena savremena oprema za monitoring zagađenja okoliša u gradu Zenici, a «Eko Forum» 13. avgusta od Općine Zenica i zvanično zatražio da se ona počne koristiti na adekvatan način, još jednom apelujemo na općinske vlasti i zenički Univerzitet da stave u funkciju ovu skupocijenu monitoring opremu, kako bi se moglo utvrditi koliko i ko zagađuje okoliš u gradu Zenici. To su podaci neophodni za eventualno procesuiranje krivaca za incidente kakav je onaj od subote, 22. avgusta, kao i krivaca za ugrožavanje zdravlja Zeničana, te uništavanje flore i faune u našem gradu.
Ujedno, tražimo očitovanje Federalnog ministarstva okoliša i turizma u vezi sa procedurom pribavljanja okolinskih dozvola za rad pogona «ArcelorMittala», kao i brojnih sugestija «Eko Foruma» na ponuđeni tekst Plana aktivnosti prilagođavanja. U vezi s tim, UG «Eko Forum» Zenica je svim relevantnim subjektima uključenim u ovu problematiku, uputio dopise na koje zahtijevamo blagovremen i kvalitetan odgovor.   
Ovim putem obavještavamo javnost da je UG «Eko Forum» Zenica poduzeo široku kampanju okupljanja nevladinog sektora, u cilju uvezivanja svih eko udruženja u Bosni i Hercegovini u jedinstven front u borbi za čistu i zdravu okolinu.

S poštovanjem,
UO UG «Eko Forum» Zenica,
Predsjednik Hasan Kreho,
U Zenici, 07.09.2009.
 

0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana.