Zagađenost zraka u Zenici

Published by Eko Forum on

– Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK
   n/r Ministar Nermin Mandra
– Federalnom ministarstvu okoliša.i turizma
  n/r Ministar Dr Sc. Nevenko Herceg

Poštovani,

U okviru razmatranja primjedbi  na Planove aktivnosti  radi izdavanja okolinskih dozvola u Arcelor Mittalu Zenica  dostavljamo Vam najnovija saznanja o zagađenosti zraka u Zenici:
1. Izvještaj  Metalurškog instituta «Kemal Kapetanović» – Zenica o zagađenosti zraka u  Zenici u periodu  od 1. januara do 31. decembra 2008.godine
2. Analizu rezultata mjerenja zagađenosti zraka u periodu od 13. do 22. februara 2009. godine  na  lokaciji «TETOVO» u Zenici
3. Kompletne rezultate mjerenja satnih prosjeka koncentracija  SO2, NO/NO2/NOx, CO, O3, lebdećih čestica LČ 10, benzena, toluena, etilbenzena, ksilena u zraku, te meteroloških elemenata, na lokaciji «TETOVO» u Zenici  koje je u periodu od 12. do 23. februara 2009. godine izvršio «DVOKUT pro» – Sarajevo, pomoću svoje mobilne stanice.

Sve navedene štetnosti smo predpostavljali da imaju značajan udio u zagađenosti zraka u Zenici, posebno u naselju Tetovo koje je locirano u neposrednoj blizini  postrojenja Arcelor Mittala Zenica. Kao polutant u prvi plan je izbio benzen kao vrlo opasna kancerogena materija. Pošto su  izmjerene relativno male koncentracije NO/NO2/NOx, CO, O3 – polutanata karakterističnih u zoni uticaja saobraćaja, zaključujemo da je Koksara glavni izvor emisije benzena (benzola)  u Arcelor Mittalu Zenica. Emisija benzena (benzola) na Koksari je u vidu fugitivne emisije sa velike površine na relativno maloj visini, pa je kontinuirani monitoring emisije  gotovo nemoguće provesti, ali je monitoring benzena i ostalih volatilnih organskih materija neophodan i jedino preostaje da se uvede kontinuirano mjerenje koncentracija ovih polutanata u zraku u okruženju Koksare i to kao obaveza Arcelor Mittala Zenica. Svakako treba da se Općina Zenica pobrine da što prije uvede kontinuirani monitroring  benzena na više lokacija, u prvom redu u neposrednom okruženju Arcelor Mittal Zenica. Uzput napominjemo da postoje tehnička rješenja  koja obezbjeđuju dovođenje emisije volatilnih organskih štetnosti na Koksari  u prihvatljive granice (regulacija pritiska plina u koksnim pećima)  kako smo to naveli u našim Primjedbama na Plan aktivnosti-Izvod iz Integralnog dijela  za Arcelor Mittal Zenica.

Ovo ne znači da treba zanemariti  prisutnost drugih štetnosti, ali ipak apeliramo na  prekomjerno zagađivanje zraka naročito štetnim organskim materijama iz Koksare.

S poštovanjem!
Predsjednik
Hasan Kreho dipl. inž

Zenica, 04.04.2009

Pripremio:
STRUČNI  TIM  EKO FORUMA-ZENICA


0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana.