Analiza rezultata mjerenja zagađenosti zraka u periodu od 13. do 22. februara 2009. godine na lokaciji “Tetovo” u Zenici

Published by Eko Forum on

U Pravilniku o graničnim vrijednostima kvaliteta zraka («Službene novine  Federacije BiH» , broj : 12/2005)  piše:

Nakon izvršenih mjerenja pomoću automatske stanice «DVOKUT pro»d.o.o.-Sarajevo izvršena  je obrada podataka radi poređenja s navedenim graničnim vrijednostima zagađenosti.

1. Sumporni dioksid  SO2

TETOVODnevni prosjekMax. satni prosjekMin. satni prosjekBroj
satnih prosjeka
 SO2SO2SO2SO2>500
Daniμg/m3μg/m3μg/m3μg/m3
13.2.200995146530
14.2.200990144620
15.2.200995137710
16.2.2009125430470
17.2.2009175651481
18.2.20093368261296
19.2.20093769282112
20.2.2009184372830
21.2.2009147346640
22.2.2009246444950

Satni prosjek koncentracija SO2 od 500 μg/m3 bio je prekoračen  9 puta u periodu od 13 do 22.februara 2009. godine, što je vrlo velik broj kad se zna da prema propisima ne smije biti prekoračen više od  24 puta u toku cijele kalendarske godine. Dana 18.februara 2009.godine prekoračen je prag «UZBUNE» ( 3 sata uzastopno satne koncentracije SO2  više od  500 μg/m3).
Dnevni prosjek koncentracija SO2 od 240 μg/m3 bio je prekoračen 3 puta u periodu od 13 do 22.februara 2009.godine, što je također vrlo velik broj kad se zna da prema propisima ne smije biti prekoračen više od  7 puta u toku cijele kalendarske godine.

2. Lebdeće čestice  LČ 10 (PM 10)
(čestice manje od 10 mikrometara)

TETOVODnevni prosjekMax. satni prosjekMin. satni prosjek
 LČ 10  (PM 10)LČ 10  (PM 10)LČ 10  (PM 10)
Daniμg/m3μg/m3μg/m3
13.2.20097310541
14.2.2009589722
15.2.2009577438
16.2.20097813033
17.2.20097912547
18.2.2009202375136
19.2.2009281395227
20.2.200911927657
21.2.20094411030
22.2.200911617365

Dnevni prosjek koncentracija  LČ 10 od 100 μg/m3 prekoračen je 4 puta u periodu od 13 do 22.februara 2009.godine. To je velik broj kad se zna  da prema propisima ne smije biti prekoračen više od  7 puta u toku cijele kalendarske godine.
Nema propisa za satne prosjeke LČ 10.

3. Nitrozni plinovi (izraženi kao  NO2)

TETOVODnevni prosjekMax. satni prosjekMin. satni prosjekBroj sati
 NO2NO2NO2NO2>300
Daniμg/m3μg/m3μg/m3μg/m3
13.2.20095313250
14.2.20093911650
15.2.2009274690
16.2.20097220650
17.2.20094014650
18.2.2009102315291
19.2.200983143510
20.2.20092853110
21.2.2009216150
22.2.20093672120

Na mjernom mjestu Tetovo u Zenici u periodu 13-23.februar 2009.godine satni prosjek koncentracija NO2 od 300 μg/m3 bio je prekoračen  1 put, a prema propisima ne smije biti prekoračen više od 18 puta u toku kalendarske godine.
Na mjernom mjestu Tetovo u Zenici u periodu mjerenja od 13. do 23.februara 2009.  prosječna dnevna  koncentracija NO2 od 140 μg/m3  nije bila nijedanput prekoračena, a prema propisima ne smije biti prekoračena više od 7 puta u toku kalendarske godine.

4. Ugljični monoksid CO  i  ozon O3

TETOVO8-satni prosjeci koncentracija
PeriodCOO3
 μg/m3μg/m3
 48033
13.2.200964628
 66927
 49940
14.2.200969532
 87118
 67023
15.2.200986831
 76835
 51744
16.2.200993426
 108334
 60041
17.2.200976034
 131917
 15922
18.2.2009133910
 37683
 30652
19.2.200924185
 35543
 145312
20.2.2009154421
 91527
 49942
21.2.200954448
 156517
 175012
22.2.200980849
 19629

Nisu prekoračene granične vrijednosti za CO i O3  u periodu mjerenja (13-22.02.2009).

5. Benzen (Benzol)

TETOVODnevni prosjekMax. satni prosjekMin. satni prosjek
 Benzen(Benzol)Benzen(Benzol)Benzen(Benzol)
Daniμg/m3μg/m3μg/m3
13.2.200917,3842,701,33
14.2.200926,25143,402,92
15.2.200918,1584,830,78
16.2.200926,11123,303,54
17.2.200925,6284,531,33
18.2.200918,9288,862,92
19.2.200924,8688,860,78
20.2.200915,6657,801,33
21.2.200925,0884,533,31
22.2.200924,5088,862,92

U propisima Federacije BiH nije data granična vrijednost za benzen (benzol) , a prema preporukama EU godišnji prosjek benzena (benzola) ne smije biti veći  od 5 μg/m3.
Izmjerene vrijednosti su  visoke. a pojave vrlo visokih koncentracija benzena (benzola) oko 100 μg/m3 u Pančevu su popraćene sirenama za uzbunu  i  znak  industriji  da  odmah prekine aktivnosti koje prouzokuju alarmantno stanje zagađenosti zraka.

ZAKLJUČAK
Na osnovu analize rezultata mjerenja zagađenosti zraka na lokaciji «TETOVO» u Zenici u periodu od 13. do 22.februara 2009.godine, može se zaključiti:

 1. Rezultati mjerenja satnih prosjeka  SO2, LČ 10, NO/NO2/NOx, CO, O3, C6H6  u zraku na lokaciji «TETOVO» u Zenici pomoću automatske stanice «DVOKUT pro»d.o.o.-Sarajevo pokazuju da je zagađenost zraka  mnogo veća nego što se moglo utvrditi  pomoću raspoložive opreme u Zenici. Hitno treba nabaviti  dodatnu opremu za mjerenje zagađenosti zraka u Zenici.
 2. Dana 18.februara 2009.godine na mjernom mjestu TETOVO jedanput je prekoračen prag «UZBUNE» ( 3 sata uzastopno satne koncentracije SO2 više od 500 μg/m3).
 3. Dnevni prosjek koncentracija  lebdećih čestica LČ10 od 100 μg/m3 prekoračen je 4 puta u periodu od 13 do 22.februara 2009.godine, što je velik broj kad se zna  da prema F BiH propisima ne smije biti prekoračen više od  7 puta u toku cijele kalendarske godine.
 4. Zagađenost zraka benzenom (benzolom, C6H6) bila je dosta visoka, ponekad je prelazila alarmantni nivo.
 5. Koncentracije ugljičnog monoksida CO, ozona O3 i nitroznih plinova (izraženih kao NO2) bile su u dozvoljenim granicama. To su inače polutanti karakteristični  u zoni uticaja saobraćaja.
 6. Naši propisi nisu u skladu sa preporukama EU.Prema nedavnoj najavi  Federalnog ministarstva okoliša i turizma  treba uskoro očekivati  izmjene i dopune u našim propisima tako da naši  stručni izvještaji  budu u skladu s kriterijima preporučenim u EU.Primjenom preporuka EU  ocjena navedenih rezultata zagađenosti  zraka na lokaciji «TETOVO» u navedenom periodu mjerenja  bila bi još nepovoljnija:
  • Dnevni  prosjek koncentracija SO2 od 125 μg/m3 bio je prekoračen 6 puta u ukupno 10 dana mjerenja što je nedopustivo velik  broj prekoračenja jer prema preporukama EU prekoračenje  smije biti najviše 3 puta u toku kalendarske godine.
  • Satni prosjek koncentracija SO2 od 350 μg/m3 bio je prekoračen  34 puta u navedenom kratkom periodu, što je enormno velik broj prekoračenja kad se zna da prema preporukama EU prekoraćenje smije biti najviše  24 puta u toku kalendarske godine.
  • Dnevni  prosjek koncentracija lebdećih čestica LČ 10 (PM 10) od 50 μg/m3 bio je prekoračen 9 puta u ukupno 10 dana mjerenja što je vrlo velik  broj prekoračenja jer prema preporukama EU  ovo prekoračenje  smije biti najviše 35 puta u toku kalendarske godine.
  • Satni prosjeci koncentracija benzena (benzola) u navedenom periodu mjerenja kretali su se u granicama  (0,78 – 143,40) μg/m3, dnevni prosjeci u granicama (15,66 – 26,25) μg/m3, a preporuka EU je da godišnji prosjek koncentracija benzena (benzola) ne smije biti  veći od 5 μg/m3. U Pančevu se aktiviraju sirene za uzbunu kad koncentracija benzena (benzola) dostigne visoku vrijednost, oko 100 μg/m3, a takvih situacija je bilo u Tetovu u toku ovih mjerenja.
 7. Neophodno je što prije uspostaviti kontinuirani monitoring volatilnih organskih materija u okruženju Koksare  i alarmni sistem u Zenici. Ne bi se smjelo dogoditi da se ponovi 5.juni 1984.godine («dan zaštite okoline») kad je iz Koksare, zbog ispada iz  rada ekstraktora, cijeli jedan sat sirovi koksni plin prisilno ispuštan u atmosferu. Cijela Zenica je bila zadimljena, a nidandanas se ne zna koliko su bili ugroženi  građani Zenice.
 8. Komisija za praćenje stanja okoline u općini Zenica treba da krene u obilazak pogona Arcelor Mittala, kao i drugih zagađivača zraka  u Zenici,  tako da se na licu mjesta  uvjeri u stanje zaštite okoline. Automatski monitoring emisija štetnih materija na 6 dimnjaka  u Arcelor Mittalu  može da zavara  jer nisu obuhvaćeni izvori  fugitivne (difuzne) emisije na Aglomeraciji, Visokoj peći, Konverterskoj čeličani, Koksari (velike emisije naročito štetnih volatilnih organskih materija-benzol, toluen, ksilen,…), , kao ni brojni mali «mokri» sistemi otprašivanja koji nikad nisu zadovoljavali  standarde za granične vrijednosti emisije prašine u atmosferu, a pri njihovom radu zagađuju  se  vode.

Pripremio:
Mr  Fahrudin  Duran,dipl.ing.maš.
Član Komisije za praćenje stanja okoline u općini Zenica

Zenica, 07.03. 2009.godine


0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana.