Rudež Sarajevo 26Juni2012

Priprema tužbi za zagađenje okoliša

Na poziv organizacije Regionalni centar za okoliš/životnu sredinu za Srednju i Istočnu Evropu (REC), predstavnici Eko foruma učestvovali su na dva seminara u Sarajevu, 26. i 27. juna 2012. godine. Seminar “Implementacija trećeg stuba Aarhuske konvencije: Pravo na pravnu zaštitu, mogućnosti i prepreke njegovog korištenja u praksi u Bosni i Read more…