Javni pozivi

Otvoreni javni pozivi za dodjelu grantova

U okviru projekta „Misli o prirodi!“ danas su objavljena tri javna poziva za dodjelu grantova – poziv za dodjelu grantova za zagovaračke mreže, poziv za dodjelu grantova za inicijative društvene odgovornosti kompanija te pozivi za grantove za medijske projekte. Pozive možete pronaći na našoj stranici, u rubrici “Otvoreni pozivi”: https://mislioprirodi.ba/otvoreni-pozivi-za-grantove/. Read more…

SEPA

Švedska agencija za zaštitu okoliša planira projekte za smanjenje zagađenja zraka u BiH

Danas je u gradskoj upravi održan sastanak predstavnika Švedske agencije za zaštitu okoliša (www.swedishepa.se) sa predstavnicima kantonalnog ministarstva za prostorno uređenje, promet, komunikacije i zaštitu okoline, Instituta “Kemal Kapetanović”, Eko foruma i gradske službe za komunalne poslove i ekologiju. Sastanku je trebao prisustvovati i gradonačelnik, ali je bio zauzet hitnom Read more…