Premještanje drveća

Dan planete Zemlje 2012

Zahtijevamo da se za svako posječeno stablo zasadi jedno odraslo stablo na trasi GGM-a i dva mlada stabla na drugim lokacijama u gradu. Zahtijevamo da se obilježe biciklističke staze cijelom trasom GGM-a. Dan planete Zemlje službeno se obilježava od 1992. godine kada je tokom Konferencije UN-a o okolišu i razvoju u Rio Read more…

Kesteni

Drveće i GGM

U postupku izdavanja okolišne dozvole za projekat GGM (glavna gradska magistrala) urađen je Elaborat o utjecaju na okoliš, u kojem stoji da “izgradnja GGM-a neće dovesti do značajnije deforestacije”. Drugim riječima, neće doći do značajnijeg uklanjanja drveća u Zenici, koje predstavlja pluća našeg otrovanog grada. Imajući u vidu da se Read more…