Institut

Istraživanje utjecaja zagađenja na zdravlje uz podršku američke ambasade

Na zahtjev Eko foruma, Ambasada SAD u Sarajevu je pozvala eksperta američke agencije za zaštitu okoliša (EPA – Environmental Protection Agency) za pitanja utjecaja zagađenja na zdravlje, Beth M. Hassett-Sipple. Paul Frick, asistent za ekonomska pitanja Ambasade i Beth M. Hassett-Sipple, naučni saradnik Ambasade, posjetili su danas institucije koje se bave zdravljem i Read more…