Alarmantno visok sadržaj teških metala u zemljištu

Published by Eko Forum on

Federalni agropedološki zavod je u periodu od 2011 do 2015 provodio monitoring sadržaja teških metala u zemljištu na teritoriji grada Zenice. Vlada Federacije BiH je 28.7.2016. godine donijela zaključak kojim je zadužila Agropedološki zavod da nastavi monitoring stanja zagađenosti zemljišta na teritoriji Zenice svake 3 godine, ali taj zaključak nikad nije realizovan. Grupa istraživača sa Univerziteta u Sarajevu provela je ispitivanje sadržaja teških metala u zemljištu u februaru 2020. godine, na lokaciji 300 metara udaljenoj jugoistočno od željezare. Analizom tih podataka može se zaključiti da je sadržaj nekih teških metala, posebno olova i kadmija, alarmantno visok, da je duplo veći nego što je bio u periodu 2011-2015 i da višestruko premašuje dozvoljene vrijednosti.

U prilogu možete pročitati naučni rad istraživača sa Univerziteta u Zenici objavljen 2003. godine (rezultati mjerenja za 1989 i 1999), Izvještaj Agropedološkog zavoda za period 2011-2015 i naučni rad istraživača sa Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, objavljen 2021. godine, iz kojih se vidi trend koncentracija olova i kadmija u tlu na terotoriji Zenice.


Zaključak Federalne vlade – mrtvo slovo na papiru

Federalna vlada je u aprilu 2016. godine donijela zaključak kojim se, između ostalog, Kantonalno ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo ZDK zadužuje da realizuje konkretne programe sanacije i remedijacije tla na području grada Zenice. Član 28 Zakona o poljoprivrednom zemljištu propisuje da sanaciju zagađenog tla vrši počinitelj štete ili pravno ili fizičko lice koje odredi kantonalno ministarstvo, prema programu ispitivanja koji donosi kantonalno ministarstvo. Niti je zaključak federalne vlade proveden, niti je ikad urađen program ispitivanja, a sadržaj teških metala raste.

Zaključak Vlade FBiH iz 2016. godine
Categories: Novosti

0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *