Bosna i Hercegovina ima najzagađeniji zrak u Evropi

Published by Eko Forum on

Federalni hidrometeorološki zavod i Evropska agencija za zaštitu okoliša objavili su izvještaje o kvalitetu zraka za 2021. godinu. Iako se situacija polako popravlja, zagađeni zrak i dalje ostaje glavni rizik po zdravlje Evropljana, a posebno građana Bosne i Hercegovine.

Koncentracije prašine PM10 u Evropi

Svjetska zdravstvena organizacija usvojila strožije granične vrijednosti za kvalitet zraka

Svjetska zdravstvena organizacija 2021. godine usvojila je nove smjernice za kvalitet zraka, koje su pooštrile granične vrijednosti čak i u odnosu na stroga EU pravila. Po novim smjernicama, čak 97% urbane populacije u EU izloženo je prekomjernim koncentracijama fine prašine PM2.5 (čestice prašine sitnije od 2,5 mikrometra, koje smanjuju funkciju pluća, izazivaju hronični bronhitis, ulaze u krvotok i dovode do kardiovaskularnih oboljenja i prerane smrti).

Izloženost prekomjernim koncentracijama aerozagađenja prema EU propisima i novim smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije

Sumpordioksid u zeničkom zraku i dalje iznad graničnih vrijednosti

Prema izvještaju o kvalitetu zraka u Federaciji BiH, Zenica i dalje ima visoke godišnje prosječne koncentracije sumpor dioksida, koje su iznad granične vrijednosti na svim mjernim stanicama. I broj dana sa dnevnom koncentracijom sumpordioksida višom od granične vrijednosti (>125 µg/m3) u 2021. godini na svim mjernim stanicama u Zenici i dalje je daleko iznad dozvoljenih 3 dana godišnje. Kreće se od 32 dana u Vranduku i Tetovu do 67 dana na mjernoj stanici Centar.

Srednje godišnje koncentracije sumpordioksida na mjernim mjestima u Federaciji BiH u 2021. godini
Broj dana u godini s prekomjernim koncentracijama SO2 (dozvoljeno je 3 dana godišnje)

Manje prašine u zraku, ali i dalje iznad granične vrijednosti

Godišnji prosjeci koncentracija prašine PM10 neznatno su manji u odnosu na prethodne godine. Može se uočiti blagi trend smanjenja, ali su vrijednosti na svim mjernim mjestima i dalje iznad granične vrijednosti od 40 µg/m3. Treba napomenuti da zbog otežanog održavanja mjernih stanica podaci za neke godine nedostaju jer nije bio ostvaren minimum od 75% validnih mjerenja.

Prosječne godišnje koncentracije prašine PM10 na mjernim mjestima u Zenici

Koncentracije fine prašine PM2.5 mjerene su samo na mjernim stanicama Tetovo i Vranduk tokom 2021. godine i zabilježene su vrijednosti znatno iznad granične vrijednosti od 25 µg/m3.

Prosječne godišnje koncentracije PM2.5 u FBiH tokom 2021. godine

Izmjerene koncentracije lebdećih čestica PM10 i PM2.5 u 2021. godini pokazuju najniže vrijednosti u posljednjih desetak godina. Istovremeno, broj prekoračenja graničnih vrijednosti je i dalje izrazito visok. Manje je izraženo, ali prisutno i smanjenje koncentracija sumpordioksida u 2021. godini.

Categories: Novosti

0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *