Zaštita šuma – ugrožavanje radnih mjesta? 

Published by Eko Forum on

Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira BiH objavio je jučer kako je sa „drugim interesnim grupama“ dogovorio izradu „elaborata o neopravdanosti inicijative za proglašenje pet zaštićenih područja i formiranja javne ustanove u Zeničko-dobojskom kantonu“.

Pitamo se koje su to grupe zainteresovane da spriječe zaštitu prirodnih resursa, šuma i izvorišta, prirodnog i kulturnog naslijeđa, od neodgovornog upravljanja i devastacije. Osim, možda, one za koje se vezuju šumske afere, gola sječa i korupcija u šumarstvu.

I kome je u interesu da područjima, koja bi u budućnosti u kojoj su surove klimatske promjene izvjesne, svima nama predstavljala spas, onemogući trajnu zaštitu u duhu struke i zakona, kao i razvoj ovdašnjih zdravstveno-turističkih i poljoprivednih potencijala, kojima naša priroda izdašno raspolaže?

I gdje na svijetu postoji nešto što se zove “Elaborat o neopravdanosti proglašenja zaštićenog područja”? Postoje samo elaborati i studije, koje su osnov za opravdanu zakonsku zaštitu prirodnih resursa od neodgovornog postupanja i upravljanja prirodom. Takve naučne studije su upravo organizacije iz Koalicije za zaštićena područja u Zeničko-dobojskom kantonu inicirale, pripremile ili namjeravaju pripremiti, kako bi zaštitile prirodne ljepote Olova, Maglaja, Zenice, Žepča, Kaknja, Vareša, rijeke Orlje, planine Zvijezda, Babina i Tvrtkovca, pećine Mokra Megara, Matinskog visa, Trstionice, močvare Bistrik. Osnov su nam temeljni zakoni o zaštiti prirode, Konvencija o biološkoj raznolikosti, brojne pozitivne prakse svih zemalja svijeta, domaći prostorni planovi, kao i činjenica da su, upravo zbog toga što zakonom do sada nisu zaštićene, na desetine hiljada hektara srednjebosanskih šuma, laka meta šumokradica na svim nivoima.

“Osnovna djelatnost JP ŠPD ZDK je uzgoj i zaštita šume kao prirodnog resursa što podrazumijeva monitoring zdravstvenog stanja šuma, zaštitu šuma od požara, sprečavanje gradacije šumskih štetnika, gljivičnih oboljenja, podizanje novih šumskih nasada”, navode u ovom sindikatu. Upravo zato bismo valjda trebali biti na istoj strani. Naravno da će Radna grupa, nedavno formirana u saradnji sa Ministarstvom za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša, usko sarađivati sa strukom, kako bi doprinijela ovom zajedničkom cilju, koji je moguće ostvariti jedino stvarnom zaštitom prirodnih resursa od neobuzdane eksploatacije i neodgovornog upravljanja. Smatramo da je funkcionalno i održivo upravljanje prirodnim resursima moguće ostvariti jedino povjeravanjem ove značajne uloge javnoj ustanovi, kojoj iskorištavanje šumskih potencijala nije primarna djelatnost.

Mi iz nevladinog sektora, svjesni smo da je sanitarna sječa šume potrebna kako bi se održalo njeno zdravlje i da je eksploatacija šume značajna privredna djelatnost. Uspostava zaštićenih područja ne ukida proizvodnu funkciju šume, već samo propisuje da ona mora biti održiva i da se mora ostvarivati na odgovoran način, što je u skladu sa Zakonom o šumama ZDK.

Mišljenja smo da će se sa uspostavom zaštićenih područja, otvoriti dodatna radna mjesta za šumarsku struku, nasuprot tvrdnji Sindikata šumskih radnika ovog preduzeća koji strahuju da će ostati bez posla. Naprotiv, sa uspostavom zaštićenih područja i odgovornim planiranjem njihovog razvoja, biće dobrodošli radnici koji će voditi računa o dobrobiti eko sistema, šumskih i ljudskih zajednica na ovim prostorima i opštekorisnoj funkciji šuma za čovjeka i okoliš.

Predugo su našim prirodnim ljepotama upravljali oni kojima je proizvodna funkcija šuma primarna, a sirovinska baza osnov za neobuzdanu sječu i ugrožavanje živog svijeta naše prirodom bogate domovine. Došlo je vrijeme da se poštuju i struka i zakon, a prije svega, priroda ovih krajeva.

Tekst saopštenja Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Bosne i Hercegovine dostupan je na njihovoj web stranici ssspdp.ba.


Misli o prirodi!Ova aktivnost realizirana je uz podršku projekta “Misli o prirodi!” koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska.


0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana.