Akcioni planovi ZDK

Published by Eko Forum on

Skupština Zeničko-dobojskog kantona usvojila je akcione planove za zaštitu okoliša: 2017. godine Kantonalni ekološki akcioni plan (KEAP) a 2020. godine Akcioni plan zaštite kvaliteta zraka za područje Zeničko-dobojskog kantona. U decembru 2021. godine Vlada ZDK imenovala je radna tijela za praćenje realizacije tih planskih dokumenata u kojima je po prvi put uključeno i civilno društvo.

U četvrtak, 10.3.2022. godine održan je prvi radni sastanak radnog tijela za praćenje realizacije Akcionog plana zaštite kvaliteta zraka. Plan predviđa 40 mjera, koje bi se realizovale do 2030. godine. Za realizaciju 9 mjera je potrebno obezbijediti 3 miliona KM, 8 mjera ne iziskuju nikakve troškove, a 23 mjere će se raditi “prema posebnim predračunima”.

Radna grupa je na sastanku usvojila niz zaključaka kojim se, između ostalog, od nadležnog ministarstva i Centra za okoliš ZDK na institutu “Kemal Kapetanović” traži da obezbijede informacije o realizaciji planiranih mjera, pripreme izvještaj o stanju kvaliteta zraka u ZDK za 2020. i 2021. godinu, inoviraju Plan interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka na području ZDK iz 2013. godine, te da se pošalju urgencije nadležnim institucijama koje su bile zadužene za realizaciju aktivnosti iz plana.

Za početak aprila zakazan je sastanak i druge radne grupe koja će pratiti realizaciju KEAP-a. Time se konačno počinju realizovati preporuke koje je Eko forum uputio institucijama ZDK u decembru 2020. godine.


0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *